Vilde visioner for Vejle: Vi skal være testcenter for verdens nye ideer

Vilde visioner for Vejle: Vi skal være testcenter for verdens nye ideer

25. april 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Det skal være alment kendt, at virksomheder kan få testet sine nye grønne ideer i Vejle. Det foreslår direktør i Dandy Business Park, Jørgen Andersen, som målsætning for Vejles nye erhvervspolitik.

– Hvor skal vi hen, du?

Dette åbne spørgsmål stiller Vejle Kommune nu på tærsklen til et nyt og ukendt årti, som politikerne skal matche en ny erhvervspolitik til. For at hjælpe politikerne på vej har borgmester Jens Ejner Christensen inviteret erhvervslivet ind i processen og spurgt: Hvor skal Vejle hen, du?

Alle kan indsende deres idéer, hvilket allerede har kastet mange ideer af sig. Blandt andet har direktør i Dandy Business Park, Jørgen Andersen, formuleret følgende ambitiøse erhvervspolitiske målsætning: Vejle skal være en testplatform for erhvervslivets nye ideer inden for FN’s 17 verdensmål.

Det er unægtelig en vidtløftig vision. For at høre mere om tankerne bag, har Mikropol sat Jørgen Andersen stævne på hans kontor på anden sal i Advice House i Dandy Business Park.

Borgerne vil synes det er skægt
Fra hans kontor med vindueskig ud mod de fem andre erhvervshuse i erhvervsparken, der rummer mere end hundrede virksomheder og masser af vidensmedarbejdere, forklarer Jørgen Andersen, at unge virksomheder, der har opfundet et nyt produkt, ofte har svært ved at lande den første ordre, da kunder ofte trækker følehornene til sig når de finder ud af, at de er den første kunde til produktet.

– Jeg synes Vejle Kommune skal åbne sig og sige, at vi gerne vil være et Live-Lab, hvor vi er åbne for at teste nye produkter, siger Jørgen Andersen.

Et Live-Lab er et sted, hvor man tager et prototype og tester den i den virkelige verden. Det er der ikke mange, der åbner dørene for, da folk helst vil have noget, de er sikre på virker, og derfor bliver der ikke udviklet og testet tilstrækkeligt. Han giver et konkret eksempel på, hvordan han mener et Live-Lab kunne fungere i Vejle:

– Der er nogen, der har lavet en ny bus, der kører på solceller, som den har på taget. Jeg forestiller mig, at man kunne indsætte den på Sydtrafiks rute 1 i to dage for at teste, hvordan den virker. Vi sætter et skilt på, så folk ved, at hvis lyset pludselig går ud, så er det fordi det er en testbus, der kører på solceller. Det tror jeg borgerne ville synes var rigtig skægt og spændende.

Værdifuld test i virkelighedens verden
Han nævner også, at Vejle Spildevand kunne lade folk, der har udviklet en ny målemetode, opstille deres enhed i en eller to uger. Dermed får den unge virksomhed værdifuld data og får testet om deres produkt fungerer i virkelighedens verden og Vejle Spildevand forpligter sig ikke til at købe noget som helst.

Ifølge Jørgen Andersen vil eksempelvis Vejle Spildevands åbenhed betyde, at små virksomheder med gennemtestede produkter og værdifuld data har større tyngde når møder potentielle kunder og kan få lavet deres første salg.

– Jeg synes, det er forvaltningen, der skal gå forrest. Men det store perspektiv er, at Dandy, Tulip og andre åbner op for også at være Live-Lab, sådan at hele byen ender med at åbne dørene, siger Jørgen Andersen.

Han understreger, at ordningen ikke skal komme på tværs af de offentlige regler om indkøb, men han opfordrer til at man finder metoder til, at man kan bruge testprodukter i kortere perioder uden at købe produktet på forhånd.

– Det kunne være rigtig spændende hvis Vejle Kommune åbnede sig for at blive et Live-Lab. Det kunne gøre det attraktivt for nye virksomheder at søge hertil, hvis kommunen og kommunens butikker og virksomheder tog dagsordenen til sig, siger Jørgen Andersen.

Er vi rustet til det?

– Vejle Kommune er en tilpas lille kommune til, at vi kan handle hurtigt, og vi er tilpas stor til at vi kan få ting til at ske. Aarhus og København er nogle store mastodonter, hvor der skal involveres rigtig mange parter. Små kommuner i de ydre egne kan handle hurtigt, men har svært ved at få virksomheder til at flytte til og engagere sig. Vejle Kommune har i mine øjne en tilpas størrelse. Det er ikke en storkommune, men det er heller ikke en lille kommune. Vi har en perfekt størrelse til at agere Live-Lab, men det kræver en ny måde at tænke på, så kommunen er åbne for test af produkter uden man samtidig forpligter sig til et køb.

Tænker du, at Live-Lab kan bruges til at bringe viden fra universitetsverdenen ud i den praktiske verden, så ny teoretisk viden kan blive testet?

– Ja. Jeg mener, at hvis en forsker fra Aarhus Universitet vil teste en ny opfindelse, som vedkommende har udviklet, så skal det være alment kendt, at man skal ringe til Vejle. Det kan være forskere inden for sundhed, men også trafikforskere fra Aarhus eller København, der kan bringe nye testmetoder til byen. Det skal være åbent og alle skal vide, hvad der foregår. Det ville være vildt spændende. Det ville vise, at kommunen både er ambitiøs og åben for at teste nye metoder og ny forskning, der har et stort perspektiv.

Får vi ikke også alle børnesygdommene, hvis vi tester så meget som du ligger op til?

Jo, vi får børnesygdommene, men kun i et meget begrænset omfang. Eksempelvis i ét skolelokale, én butik i gågaden eller på én bybuslinje i to dage. Hvo intet vover, intet vinder.