Vejles handicapområde udvikler eget digitalt støtteværktøj

Vejles handicapområde udvikler eget digitalt støtteværktøj

17. februar 2021

Tekst: Conni Damgaard
Foto: Unsplash

Det nye digitale støtteværktøj, som skaber struktur i hverdagen for borgere med udviklingshandicaps, giver bl.a. et samlet overblik over borgernes rutiner og skaber en mere ensartet pædagogik.

Digitale støtteværktøjer er vigtige pædagogiske redskaber for borgere med udviklingshandicaps, da de hjælper borgerne til at få en roligere hverdag og kunne løse flere opgaver på egen hånd. Et digitalt støtteværktøj er typisk en app til en tablet, som ved hjælp af billeder, lyd, videoer eller tekst og tidsmarkører hjælper personer med kognitive forstyrrelser som f.eks. autisme, ADHD eller demens med at skabe struktur og rutiner samt øge selvstændigheden.

– Mennesker med f.eks. autisme kan ofte godt lide computere og tablets. Når man trykker på noget, får man ofte det samme resultat hver gang. Der kan vi medarbejdere være mere uforudsigelige, da vi er forskellige. Det er svært at sætte sig i andres sted, når man har autisme. Derfor er et digitalt værktøj godt, da det ensarter kommunikationen, fortæller Mette Guldbrand, leder af botilbuddet Spurvetoften til voksne med autisme.

Sådan ser støttesystemet ud på borgerens tablet.

 

Mette Guldbrand og hendes kollegaer på området har arbejdet med digitale værktøjer i flere år, men synes ikke, at de eksisterende digitale støtteværktøjer fungerede. Så derfor besluttede de sig for selv at udvikle et:

– Vi oplevede, at de kun fungerede på borgerens tablet og ikke samarbejdede med medarbejderens digitale værktøj. F.eks. skulle vi have fysisk fat i borgerens tablets for at se de rutiner, som var planlagt for den enkelte. Så værktøjerne var svære at redigere i og ikke så fleksible.

Fra en til to apps

Det problem har medarbejderne på Vejles handicapområde nu løst sammen med it-virksomheden Applikator. Deres ideer og ønsker blev samlet af Applikator, som herefter byggede en konkret løsning, som består af to apps – en app til borgerne og en app til medarbejderne. Og de to apps taler sammen og integreres automatisk med hinanden.

Det betyder f.eks., at en medarbejder kan oprette en borgers rutiner i sin egen app eller i borgerens app. Rutinen kan efterfølgende ses i medarbejderens kalender. Samtidig giver værktøjet et samlet overblik over, hvilke rutiner der er skemalagt for hvilke borgere. Dette skaber en mere ensartet pædagogisk indsats for borgerne, da alle medarbejdere har den samme viden om borgerne. Værktøjet kan desuden følge borgeren uden for bostedet og hele livet. Når borgeren fylder 18 år og flytter i et botilbud for voksne, så følger værktøjet også med.

Mindre tid på planlægning – mere tid til borgeren

– Når først borgerens rutiner er oprettet, bruger personalet mindre tid på planlægning. Tid, der i stedet kan bruges på personlig kontakt og pædagogisk indsats til glæde for både de ansatte og borgerne, siger Mette Guldbrand om en af de andre gevinster ved værktøjet.

Hos Applikator er de også tilfredse med produktet og samarbejdet:

– Samarbejdet med Vejle Kommune understøtter vores vision om brugerdrevet design. Det, vi stræber efter, er, at alle vores produkter imødekommer kundernes behov. For at kunne gøre dette er et tæt samarbejde med kunden omkring design og udvikling af produktet en forudsætning. Den gode synergi i innovationen mellem offentlige og private aktører styrker produkterne, og i den sammenhæng har vi været meget glade for samarbejdet med Vejle Kommune, siger projektleder Rasmus Juhl Kallesøe.