Vejle udvikler ny bydel i Ådalen og griber udviklingen anderledes an – også i udbuddet

Vejle udvikler ny bydel i Ådalen og griber udviklingen anderledes an – også i udbuddet

29. september 2021

Tekst: Charlotte Nygaard

Udviklingen sker på nye måder og bliver til gennem et ambitiøst og tæt samarbejde med borgere, interessenter og investorer. Derfor bliver interesserede købere vurderet på deres evne til at realisere byrådets drømme og visioner om fællesskaber, bæredygtighed og resiliens for Ny Rosborg.

I Vejle udvikles en ny bæredygtige bydel “Ny Rosborg”. Den ligger i mødet mellem Vejle Ådal og Vejle by.

Visionen er at skabe en bydel, der skaber merværdi i mødet mellem bæredygtighed og fællesskaber: “Vi gør udfordringer til muligheder, vand får værdi, og bæredygtighed er en selvfølge. Fællesskaber er noget, vi bygger med vilje – sammen.”

 

En levende bydel midt i ådalslandskabet

– Det er vores vision, at bydelen skal binde det helt unikke naturlandskab i Vejle Ådal sammen med midtbyen i Vejle. Bydelen er blevet til i tæt samarbejde med borgerne lige fra første idé til endelig vision. For os skal bydelen skabe forbindelse mellem klima og den bæredygtige byudvikling og det levede liv med velfærd, fællesskaber og nye måder at skabe forbindelser mellem mennesker, natur og aktiviteter siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune og uddyber:

– Vores måde at samarbejde på ses også i det aktuelle udbud. Derfor inviterer vi interesserede købere til at komme med deres tanker og idéer, der matcher visionen, principperne og mulighederne for Ny Rosborg som grundlag for tildeling af køberetten på Nordholmen.

Mulighed for at realisere en vision

Byrådet har arbejdet med udviklingen omkring Ny Rosborg tilbage til 2015 og nu udbydes de første køberetter på den ene af de seks holme i en ny udbudsproces. Som noget nyt tildeles køberetterne efter evnen til at fremme bæredygtighed og fællesskaber i stedet for pris.

Interesserede investorer skal derfor prøve noget nyt – nemlig at arbejde sammen med andre investorer, et alment boligselskab og en daginstitution om at skabe en fælles realiseringsplan. Planen skal efterfølgende danne grundlag for udnyttelsen af køberetterne og for lokalplanen for den første holm, Nordholmen.

– Fordelen ved udbudsformen set med investorøjne er, at de får lov til at sætte deres aftryk på en helt ny mangfoldig bydel, der skal give plads til at leve det bæredygtige liv, og som hviler på nogle af vores tids mest højaktuelle dagsordener: Klima, resiliens og fællesskaber. Samtidig skal de ikke i første omgang bruge penge på at udvikle et færdigt byggeprojekt, inden de byder på et område, siger Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle Kommune.

Fælles udvikling mellem investorer, det almene område og en offentlig daginstitution

Nordholmen er planlagt som et tæt og lavt kvarter med varierende boligtyper og arkitektur. Holmen deles op i fire områder, hvoraf to områder udbydes til investorer, mens det tredje område er øremærket en ny daginstitution, som byrådet netop har afsat 37 mio. kr. til at opføre. Det fjerde område af holmen er tiltænkt almene boliger. Derfor bliver de almene boligorganisationer inviteret til at byde ind i processen.