Vejle topper listen

Vejle topper listen

19. marts 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Nils Rosenvold

Syddansk Erhvervsskole med Teknisk Gymnasium i Vejle har Danmarks laveste elevfravær. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet.

Når skoleklokken ringer ind til første time på Vejle Tekniske Gymnasium, og lærerne gjalder elevernes navne ud over skoleklasserne, så bliver ”Sofia”, ”William” og ”Ida” stort set altid besvaret med et – HER!

Eleverne på Vejle Tekniske Gymnasium, der er en del af Syddansk Erhvervsskole har nemlig de mindst fraværende elever blandt de gymnasiale uddannelser i Danmark. Det viser nye tal som Undervisningsministeriet har offentliggjort 19. marts.

Syddansk Erhvervsskole, der både har tekniske gymnasier i Vejle og Odense, har en gennemsnitlig fraværsprocent på kun 4,5 procent for skoleåret 2017/18. Det er meget lavt i forhold til fraværsprocenten på tværs af landets gymnasiale uddannelser, der gennemsnitligt ligger på 9,5 procent. Derudover viser tallene, at hos 67 procent af landets 216 gymnasiale uddannelsesinstitutioner er der gennemsnitligt mellem 5 og 10 procents fravær.

Glade studerende kommer i skole
Lars Bregnehøj, der er direktør for Syddansk Erhvervsskole, er selvsagt meget tilfreds med skolens dukseplacering i den årlige fraværsmåling. Han fortæller, at skolen de seneste år i målinger har oplevet en høj elevtilfredshed.

– Når de studerende er glade for at gå i skole, så kommer de også i skole, siger han til TV-Syd.

Han mener, at det lave fravær blandt andet hænger sammen med, at der er engagerede lærere, som er opmærksomme på, hvordan de studerende har det.

Det har nok en betydning, at vi arbejder med meget projektorienteret – altså gruppearbejde. Og det forpligter, når man er en del af en gruppe, siger han.

Stor forskel på elevfravær
Ifølge tallene fra Undervisningsministeriet er der stor forskel på fraværsprocenterne på landets uddannelsesinstitutioner. På omkring 15 procent af alle institutioner er eleverne i gennemsnit fraværende mere end 15 procent af undervisningstiden.

Det gælder især på VUC-institutionerne, som blandt andet udbyder HF. Her har 23 ud af 24 institutioner et gennemsnitligt fravær på mere end 15 procent.

Til sammenligning gælder det otte ud af landets 143 almengymnasiale institutioner og én ud af de 49 erhvervsskoler, som udbyder gymnasiale uddannelser.