Vinder i idékonkurrencen Kanten fundet: Vejle skal leve med – og under – vandet

Vinder i idékonkurrencen Kanten fundet: Vejle skal leve med – og under – vandet

06. oktober 2020

Tekst: Vejle Kommune

Vinderne af idékonkurrencen Kanten leverer et stærkt og helhedstænkende bud på en stormflodsbeskyttelse mod Vejle Fjord, hvor vandet er en naturlig integreret del af hele kvarteret.

I sensommeren har et bedømmelsesudvalg med bl.a. borgmester Jens Ejner Christensen, udvalgsformændene Karl Erik Lund og Gerda Haastrup Jørgensen samt stadsarkitekt Lisbet Wolters sammen med Tom Nielsen, der er professor ved Arkitektskolen Aarhus, gennemgået de 25 innovative bud på en stormflodsbeskyttelse mod Vejle Fjord. I dag på Arkitekturens Dag blev vinderen udpeget.

– Det har været en utrolig spændende proces, og vi har været så heldige, at vi har haft hele 25 forskellige forslag at forholde os til. At idékonkurrencen har været en åben konkurrence har virkelig højnet innovationsniveauet og bredden i de indkomne forslag, og det har været meget berigende at se, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Et terræn, der trives under vand

Det vindende forslag, Membranen, kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Louisa Brando. Forslaget tildeles 150.000 kr.

Kernen i deres forslag er en hel ny tilgang til det at bo så tæt på vandet, som vi gør i Vejle. I stedet for at se vand som noget, der skal holdes væk fra land, forestiller de sig et terræn i hele Fjordbyen, der kan trives med at stå under vand, når det fra tid til anden bliver aktuelt.

– Vi får med Membranen ikke blot et forslag til kantzonerne, men også en skitse til en masterplan for, hvordan Fjordbyen kan udvikles i et design med vand i stedet for mod vand. Det er et stærkt greb, der forholder sig til hele bydelen og skaber en retning for byudviklingen, der kan være spændende at arbejde videre med, siger stadsarkitekt Lisbet Wolters.

Nyt kystlandskab skabt af overskudsmaterialer

Forslaget “Mens vi venter på vandet”, der er præmieret med andenpladsen og 75.000 kr., er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen. Hovedidéen her at skabe et nyt landskab, der skal beskytte Vejle mod stormflod. Landskabet skabes af overskudsmaterialer fra anlægsarbejder, der beklædes med en vandsikker kappe af beton og herefter beplantes.

Et projekt, hvor processen omkring stormflodssikring udspiller sig som et stort “land-art” projekt, der vil give et stærkt kunstnerisk og landskabeligt indslag i byens udvikling, lyder vurderingen fra bedømmelsesudvalget.

Botanisk have under vand

Tredjepladsen uddeles til projektet “På kanten af en utopi – en undersøisk botanisk have”, tegnet af theblackbeargroup og Gamborg/Magnussen, som tildeles 50.000 kr.

Projektet foreslår at skabe en undersøisk botanisk have i Vejle Fjord og gøre fjorden til et oplevelses- og læringsrum for borgere og besøgende. Dommerkomiteen har vurderet projektet som et “konceptuelt forslag med et stærkt kunstnerisk greb, der rummer stort potentiale.”

Væsener under vand

Endelig har dommerkomiteen besluttet at øremærke 25.000 kr. til indkøb af projektet Kanten af kunstnergruppen SUPERFLEX i samarbejde med BALDIOS.

Projektet viser et anderledes og nytænkende syn på stormflodsbeskyttelse og tager fat om de mere universelle temaer omkring emnet. Hovedessensen er fem teser om det at bo ved, med og i havet på en hastigt forandrende planet med stadig mere vand samtidig med, at den biologiske mangfoldighed sikres. Projektet vender så at sige perspektivet på hovedet og anskuer Vejle fra bunden af Vejle Fjord, som var vi væsener, der levede under vandet.

Løsningskatalog for stormflodsbeskyttelse

Alle forslag er udstillet på Vejle Kunstmuseum i de kommende to uger. Forslagene bliver også udstillet i København.

De præmierede forslag bearbejdes videre og vil indgå i det kommende løsningskatalog for stormflodsbeskyttelse, som er næste skridt i stormflodsstrategien.

Her kan du læse mere om konkurrencen og dommerbetænkningen.