Vejle fortsætter dialogen med verdens  byer i 100 Resilient Cities Network

Vejle fortsætter dialogen med verdens byer i 100 Resilient Cities Network

01. november 2019

Tekst: Vejle Kommune
Foto: Mads Fjeldsø

Vejle har siden 2013 været medlem af det globale bynetværk 100 Resilient Cities. Her har vi udviklet og delt løsninger på fremtidens udfordringer med byer verden over, bl.a. Rio de Janeiro, Paris, Rotterdam, Durban, Los Angeles, London og New York.

Samarbejdet fortsætter, og 100 Resilient Cities Network bliver i fremtiden et decentralt styret netværk med byerne for bordenden.

Det øger mulighederne for et stærkere by-til-by samarbejde med direkte vidensdeling mellem byerne og gør det lettere for os at bringe nye dagsordener op på internationalt niveau.

Masser af indsatser i gang

Vejle Kommune vedtog resiliens-strategien allerede i 2016 og har siden arbejdet målrettet med resiliens i rigtig mange sammenhænge. Strategien har mobiliseret en masse kræfter både i og uden for kommunen, og vi er godt på vej til at realisere en række fyrtårsprojekter.

Byrådet har skrevet resiliens ind i deres vision. Strategien for stormflodssikring af Fjordbyen vedtages af byrådet senere på året, og projektet har fået 1.5 mio. kr. i støtte fra RealDania og Miljø- og Fødevareministeriet. Der er valgt et rådgiverteam, som er i gang med at udvikle Ny Rosborg, og Vejles Folkemøde blev i 2019 afviklet for tredje gang i træk.

Arbejdet med de boligsociale helhedsplaner har fået en ekstra dimension med godkendelsen af udviklingsplanen for Finlandsparken. Resilience Food er et 3-årigt projekt, hvor vi nytænker mad til vores mest sårbare borgere.

Senest er projekter som Reflow og flytningen af Affald/Genbrug Vejle kommet til, mens Vejles optagelse i klimanetværket DK2020 vil gøre os endnu stærkere på klimafronten. Og så har vi også fået et Resilience House.

Ud over de mange spændende resiliens-indsatser og projekter, som er i gang, sætter Vejle Kommunes direktion også fokus på resiliens og verdensmål på en dag for alle ledere i november.

Gitte Grove Poulsen er Chief Resilience Officer i Vejle Kommune og leder indsatsen for at realisere kommunens resiliens-strategi.

Vejle med i styregruppen for Europa og Mellemøsten

100 Resilient Cities Network er i fremtiden organiseret sådan, at der nedsættes en global styregruppe og seks regionale styregrupper. Vejle er udpeget til styregruppen for Europa og Mellemøsten sammen med Byblos, Haag, Manchester og Milano.

I Fremtiden vil Rockefeller Fonden, der opfandt 100 Resilient Cities, dele deres aktiviteter på resiliensområdet op i tre spor:

  • Et resilienskontor i fondens hovedkvarter i New York
  • Finansering af resiliensprojekter gennem The Urban Resilience Fund
  • Fokus på resiliens i international politik gennem det Atlantiske Råd.

Rockefeller har desuden doneret 8 mio. USD til 100 Resilient Cities Network fra The Urban Resilience Fund og forpligtet sig til at støtte netværket de næste fem år, mens netværket opbygger den nye struktur.

De første møder i de internationale styregrupper holdes i efteråret 2019, og her drøftes bl.a. de fortsatte strategiske pejlemærker.