Vejle er i top 5 over kommuner, der får flygtninge i arbejde

Vejle er i top 5 over kommuner, der får flygtninge i arbejde

17. maj 2018

Tekst: Rune Hansen

Arbejdsmarkedsudvalgets indsats for hurtigt at få flygtninge i job, ser ud til at bære frugt. En opgørelse viser, at Vejle Kommune er blandt de allerbedste til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet.

Nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at der fra 4. kvartal 2016 og et år frem er kommet 250 flygtninge i arbejde i Vejle Kommune, hvilket er 107 mere end samme periode året før. Kun København, Aarhus og Odense har opnået en større stigning.

Det gode resultat glæder formanden for Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, Anja Daugaard (I).

– Vi gør meget ud af at samarbejde med virksomhederne om at få flygtninge tidligt ud på arbejdspladserne, og jeg tror især, det er det, vi ser resultatet af her. Derfor synes jeg også, det er på sin plads med en stor ros til både virksomhederne og medarbejderne i jobcenteret. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre, udtaler hun.

Baggrunden for ministeriets opgørelse er, at regeringen og KL har besluttet at belønne landets kommuner med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, man får hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Dermed kan Vejle nu kan se frem til at modtage en bonus på knap 2,7 millioner kr.

Arbejdsmarkedsudvalget har for nyligt også søgt om, at få del i de 61 mio. kr. Staten har afsat til såkaldte “beskæftigelses- og integrationsambassadører”. Formålet er her at styrke integrationsindsatsen i kommunen yderligere – særligt i forhold til kvinder.