Udviklingsplan for Ny Rosborg er klar

Udviklingsplan for Ny Rosborg er klar

23. april 2020

Foto: Vejle Kommune

Vejles fyrtårn for resilient byudvikling, Ny Rosborg, er rykket et væsentligt skridt nærmere realisering med en udviklingsplan. Forslaget blev 22. april godkendt i Vejle Kommunes byråd og vil i løbet af i år blive præsenteret for borgerne.

Team Møller & Grønborg har samlet fire års spændende og nytænkende samarbejde mellem borgere, politikere og fagfolk i en udviklingsplan, der forvandler visioner, ønsker, håb og tanker til en bæredygtig, resilient bydel, som allerede nu møder stor interesse hos både investorer og kommende beboere. Udviklingsplanen blev onsdag 22. april godkendt af byrådet i Vejle Kommune.

– Ny Rosborg er en vigtig brik i byens fremtidige udvikling, hvor der på én gang skal skabes plads til de mange nye borgere, der ønsker at flytte til Vejle, og findes løsninger på vores tids helt store udfordringer; klima, ressourceknaphed, ensomhed og sundhed. Det synes jeg, vi er lykkedes rigtigt godt med i et stærkt og bredt samarbejde, og resultatet af alle de tanker, idéer og ønsker er nu samlet i en udviklingsplan, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Rendering af Ny Rosborg set fra luften.

En grøn og blå bydel

Ny Rosborg er en robust udviklingsplan, der hviler på 10 principper til udviklingen af bydelen. Ved et borgermøde i efteråret 2019 blev der præsenteret tre forskellige byscenarier, og de bedste elementer herfra er nu blevet samlet i udviklingsplanen.

Den nye bydel bygges på seks holme, der hver rummer et bykvarter med egen identitet. Holmene vil være hævet, og landskabet imellem bliver et rekreativt og naturligt regnvandsmagasin, hvor vandet kommer til at blive et aktiv for bydelens beboere og besøgende.

Rygraden i bydelen er Rosborg Enges blå-grønne landskab. Her er plads til nye aktiviteter som fx et Natureksperimentarium, leg, naturoplevelser og mødesteder for alle i Vejle.

Situationsplan for Ny Rosborg.

Langsigtet plan

Udviklingsplanen viser en etapemæssig udvikling af bydelen – fra holmene nær byen til holmene ud mod ådalen. Dermed bliver det muligt at udvikle bydelen i takt med, at behovet for boliger stiger, ligesom det bliver muligt at tage viden med fra den ene etape til den næste.

Første etape bliver det blå-grønne landskab og opstarten af holmene Nordholmen og Rosborg Ø. På Nordholmen vil der blive åbnet op for lavere byggerier. På Rosborg Ø vil der være mulighed for at udbyde arealer til mere bymæssig bebyggelse. De forskellige muligheder understøtter Vejle Kommunes boligpolitik om at skabe variation i boligtyper og -former. Der er allerede stor interesse for bydelen fra både private borgere, byggefællesskaber og investorer.

Holmene bygges på overskudsjord

– Den nye bydel er tænkt som et laboratorium, hvor vi kan undersøge fremtidens klimaudfordringer og formidle dem i øjenhøjde med beboere og besøgende i alle aldre. Gennem leg, fællesskaber og oplevelser vil Ny Rosborg sætte Vejle på verdenskortet som et fyrtårn for resilient byudvikling, siger Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

En af kernerne i Ny Rosborg er ressourcebevidst byudvikling. I bydelen vil overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter blive genbrugt til at skabe de seks nye holme. På den måde kan bydelen blive klimasikret, og det tidligere deponi kan blive til et nyt rekreativt landskab til glæde for mange.

Vi udvikler Ny Rosborg sammen

Udviklingsplanen er et visionært bud, hvordan fremtidens Ny Rosborg bliver en levende og oplevelsesrig bydel, men det er først i takt med, at holmene realiseres, at kommunen ved, hvordan det rent fysisk kommer til at se ud.

Der bliver et borgermøde i år, hvor borgerne vil blive præsenteret for den nye bydel og videreudviklingen af området. Borgerne og andre interessenter bliver også fortsat et aktiv i udviklingen af Ny Rosborg.

– Udviklingen af Ny Rosborg er et fyrtårnsprojekt om den samskabende by. Vi har haft en bred gruppe af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner med undervejs. Og det kommer vi til at forsætte med. For vi tror på, at vi i fællesskab kan finde nye og spændende løsninger på fremtidens udfordringer og skabe byudvikling med merværdi, siger borgmesteren.