Udfordrende år for overnatningsbranchen i Vejle Kommune

Udfordrende år for overnatningsbranchen i Vejle Kommune

03. marts 2021

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Især Vejle Kommunes hoteller blev i 2020 hårdt ramt af Covid-19 restriktioner. Kombinationen af manglende udenlandske turister og begrænsninger på afvikling af møder og konferencer var en hård cocktail for hotellerne. De netop offentliggjorte tal viser et fald i hotelovernatninger på 165.000 fra rekordåret i 2019 – svarende til 45 pct. De udenlandske overnatninger faldt med næsten 75 pct.

2019 var et rekordår for turismen i Vejle Kommune. 763.000 gæster overnattede på hoteller, campingpladser, i feriehuse, vandrehjem eller på lystbådehavnene i kommunen.

2020 startede med to måneders vækst, men herefter ændrede situationen sig markant da Danmark lukkede ned med nationale restriktioner. Restriktioner, der stadig påvirker branchen dybt.

Nu er status for hele 2020 gjort op og resultatet for Vejle blev et overnatningstal på 538.000 – et fald på godt 30 procent. For andelen af danske turister er faldet 14 pct., mens til tilsvarende er 61 pct. for internationale turister. De tilsvarende tal for turismen på landsplan tegnede det samme billede. Samlet faldt turismen med 20 pct. i hele landet, mens nedgangen i antallet af danske og internationale turister endte på hhv. 5 pct. og 44 pct.

Erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune, Morten Damgaard, siger om udviklingen:

– Historien i løbet af 2020 har gået meget på, at de store fald i turismen er koncentreret til de større byer og især København. Ud fra den betragtning kan man nu medtage Vejle i kredsen af større byer. Og dermed også i kredsen af destinationer, der har særlig meget brug for hjælp til at komme tilbage på fode efter denne verdensomspændende pandemi.

Mangel på udenlandske turister rammer hårdt

Når udviklingen har været særlig hård ved Vejle skyldes det sammensætningen af turismen i kommunen. To store grupper dominerer billedet: Konferencegæster og internationale børnefamilier.

Konferencemarkedet har været meget hårdt ramt af forsamlingsrestriktioner, og børnefamilieturismen med udgangspunkt i området omkring LEGOLAND har været ramt af rejserestriktioner.

Så selvom antallet af danske turister i både juli – hvor der isoleret set var en vækst på 30 pct. ift. samme måned året før – og august satte rekord, var det langt fra nok til at opveje tabet af de mange udenlandske gæster fra lande som Sverige, Norge, Holland og England.

– Vi lykkedes rigtig godt med at lave nogle kampagner, der skulle tiltrække danskere til Vejle i sommermånederne. Det betød rekordtal på museer og i vores natur henover sommeren. Det skal vi bygge videre på. Vi har et potentiale i vores kultur- og naturoplevelser, som vi kan udfolde endnu mere, siger Morten Damgaard, og fortsætter:

– Men vi må også bare sige, at vi med LEGOLAND som motor er blevet del af en succesrig international destination, der er helt afhængig af gæster fra udlandet. Derfor kan vi godt blive lidt skræmte over, at forventningen lige nu er, at vi formentlig først i 2023 er tilbage på 2019 niveau. Det kommer til at kræve en solid fælles markedsføringsindsats at vende hurtigere tilbage, mener erhvervs- og turismechefen.

Konferencehoteller er hårdest ramt

Vejle har også i en årrække placeret sig som en af Danmarks tre stærkeste konferencekommuner målt på overnatninger. En central beliggenhed og et stort udbud af professionelle konferencehoteller tiltrækker mange konferencegæster.

Dette område har også været hårdt ramt i 2020. Antallet af konferenceovernatninger på hotellerne faldt fra 115.000 til 44.000. Et fald på godt 62 pct. Der er derfor heller ingen tvivl om, at netop disse hoteller har været de hårdest ramte på tværs af turismeerhvervet.

– Der er ingen tvivl om, at turismeerhvervet har været hårdest ramt af alle erhverv under coronakrisen. Alle gode tiltag, der kan hjælpe erhvervet tilbage er derfor velkomne. Specielt for vores område ved vi til gengæld, at vi har et meget stort potentiale med en række stærke fyrtårne. Det skal vi have udfoldet over de kommende år, slutter Morten Damgaard.