Uddannelsesniveauet stiger: Hver tiende vejlenser er højtuddannet

Uddannelsesniveauet stiger: Hver tiende vejlenser er højtuddannet

21. august 2018

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Colourbox

På kun to år er antallet af højtuddannede i Vejle-området steget med omtrent 800 personer.

Cand. mig her og cand. mig der.

Akademiske titler får oftere og oftere plads på vejlensernes CV’er. Det generelle uddannelsesniveau i Vejle Kommune er stigende og vejlenserne gennemfører længere uddannelser end hidtil.

Det viser nye tal som Vejle Kommune har trukket hos Danmarks Statistik. Tallene viser, at andelen af personer med korte- mellemlange- og lange videregående uddannelser vokser. Den gruppe, der de sidste to år er vokset mest, er dem med de længste uddannelser.

Siden 2016 er andelen af borgere mellem 25 og 64 år med en lang videregående uddannelse steget med 1,6 procentpoint til samlet 9,2 procent af vejlenserne.

 

Ingeniører i høj kurs
– Det er helt overordnet en positiv udvikling, at arbejdsstyrken i Vejle Kommune bliver mere veluddannet. Virksomhederne har i flere år efterspurgt mere højtuddannet arbejdskraft, og særligt har man efterspurgt ingeniører, siger chefkonsulent i DI Trekantområdet, Johan H. Pedersen.

DI Trekantområdet har selv spurgt lokale virksomheder, hvilke faggrupper de oplever er svære at rekruttere. Ifølge svarene, som man kan læse i en rapport fra maj 2018, angiver cirka 30 procent af virksomhederne, at de havde svært ved at rekruttere højtuddannede.

Med et stigende generelt uddannelsesniveau – hvor de korte- mellemlange- og lange uddannelser er i fremgang – kan man have en forventning om, at virksomhedernes mulighed for at skaffe arbejdskraft med de nødvendige kompetencer vil blive forbedret.

– Det stigende uddannelsesniveau er positivt, men vi må samtidigt sikre, at de studerende vælger uddannelser, der matcher virksomhedernes behov. Tekniske uddannelser med kemi, fysik og andre ingeniørfag er områder, hvor virksomhederne i Vejle og Trekantområdet kan tilbyde gode jobs, forklarer Johan H. Pedersen.

Tiltrækningskraft
Sammenlignet med landets øvrige kommuner er Vejle en kommune, der tiltrækker højtuddannede. Målt på antal borgere med lange videregående uddannelser, er Vejle den kommune med ellevte-flest højtuddannede. Vejle overgås kun af kommunerne omkring hovedstaden, samt universitetsbyerne Aarhus, Aalborg og Odense.

Bosætningsguide i Vejle Kommune, Louise Nielsen, kan godt mærke, at flere personer med mellemlange og lange uddannelser kontakter hende for råd og vejledning om at bosætte sig i Vejle Kommune.

– De personer, der kontakter kommunens tilflytterservice, spørger ofte til forhold i boligområder og bydele med priser, hvor man typisk skal have længere uddannelser og velbetalte jobs for at være med. Eksempelvis har jeg fået mange henvendelser om det nye boligområde ved Tirsbæk Bakker, forklarer Louise Nielsen, der også fortæller, at den syddanske karriereportal Work-Live-Stay har gjort en stor indsats for at tiltrække ingeniører til Region Syddanmark.

– Derudover kan man ikke tage fra Vejle, at det geografisk ligger rigtig godt i midten af Danmark. Fra Vejle kan man nå omkring 600.000 arbejdspladser på én times kørsel, og der er kort afstand til Billund Lufthavn, siger Louise Nielsen, der afslutningsvis pointerer, at den skønne natur og de mange kulturtilbud i og omkring Vejle, er et godt argument for småbørnsfamilier til at bosætte sig i Vejle Kommune, efter endt uddannelse i en universitetsby.