Transportminister drøftede infrastrukturønsker med Trekantområdet

Transportminister drøftede infrastrukturønsker med Trekantområdet

12. september 2019

Tekst: Trekantområdet Danmark

Trekantområdet Danmarks formand Jens Ejner Christensen er efter møde med Transportministeren fortrøstningsfuld i forhold til at få løst den stigende trængsel i Trekantområdet.

Tirsdag var repræsentanter for Trekantområdet Danmark til møde i Transportministeriet for at drøfte Trekantområdets infrastrukturønsker med transportminister Benny Engelbrecht.

Allerede i dag er der betydelige trængselsproblemer på motorvejsnettet i Trekantområdet. Hvis der ikke gøres noget, viser prognoser, at problemerne vil vokse betydeligt de kommende 10 år og true trafikken mellem landsdelene.

– Jeg vil gerne kvittere for et rigtig godt møde med formanden for Trekantområdet.Jeg har stor forståelse for ønsket om investeringer i vejinfrastrukturen i området. Det er min ambition som minister at sikre stabile rammer for de kommende 10 års infrastrukturinvesteringer. Derfor vil alle Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturplan for på den måde at søge en så bred politisk aftale som muligt, som også kan holde, selvom regeringsmagten skulle skifte. I den forbindelse vil det være naturligt, at vi også drøfter vejprojekter i Trekantområdet, sagde Benny Engelbrecht.

På mødet gav Trekantområdet Danmarks formand Jens Ejner Christensen udtryk for områdets ønsker om, at den kommende infrastruktur-investeringsplan skal inkludere tre anlægsprojekter, nemlig en udvidelse af motorvejen rundt om Kolding, en midtjysk motorvej – i første omgang Haderslev til Give – samt en udvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg. Derudover har de syv kommuner i Trekantområdet et fælles ønske om, at der som led i infrastruktur-investeringsplanen snarest skal laves en strategisk analyse vedrørende den trængselsproblematik, der vil opstå på Lillebælt inden for de næste ca. 10 år – herunder en parallelforbindelse som en løsning.

Jens Ejner Christensen er glad for, at transportministeren var lydhør over for ønskerne og syntes i det hele taget, at mødet var meget positivt.

-Transportministerens tilgang er at undersøge de forskellige projekter grundigt, inden der tages beslutninger, og det er en meget fornuftig tilgang. Der er mange ønsker. Jeg er glad for, at Transportministeren anerkender vigtigheden af at drøfte løsninger omkring landets vigtigste vejkryds i Trekantområdet, siger Jens Ejner Christensen.