Trafikken på Vejlefjordbroen steget 36 pct. siden 2010

Trafikken på Vejlefjordbroen steget 36 pct. siden 2010

01. maj 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Vejle Kommune

Nye tal viser, at grænsen for såkaldt kritisk trængsel på Vejlefjordbroen er tæt på at være nået.

Emnet for denne artikel kommer nok ikke som en overraskelse for bilister, der jævnligt passerer Vejlefjordbroen.

Nye tal fra Vejdirektoratet viser nemlig endnu engang, at trafikmængden bliver ved med at vokse.

Tallene viser, at trafikken på motorvejsnettet i gennemsnit voksede med 3,2 procent i løbet af 2018.

Ser man på perioden fra 2010 og frem til udgangen af 2018, så viser Vejdirektoratets tal, at trafikken på landsplan voksede med hele 36 procent. På Vejlefjordbroen steg trafikmængden i samme periode med 36,6 procent.

Nærmer sig kritisk punkt
I forbindelse med udvidelsen af Vejlefjordbroen lød prognoserne, at i omegnen af 75.000 biler ville passere broen i døgnet når man nåede frem til udgangen af 2018.

De nye tal viser, at Vejlefjordbroens trafikbelastning nu er på cirka 87.000 biler i døgnet. Dermed nærmer man med hastige skridt grænsen for såkaldt ”kritisk trængsel” på broen. Den lyder på cirka 93.000 biler i døgnet.

Samtidig viser andre tal fra Vejdirektoratet, at den danske vejpark siden 2010 er vokset med 22 procent. Det svarer til næsten 500.000 ekstra biler på vejene.

– Den voldsomme trafikvækst kan danskerne naturligvis mærke hver eneste dag i form af stigende trængsel. I Vejdirektoratet forsøger vi at imødegå denne udfordring på forskellige måder – blandt andet ved at blive bedre og hurtigere til at håndtere uheld og andre hændelser på vejnettet og ved at give aktiv og præcis trafikinformation, siger trafikdirektør i Vejdirektoratet, Niels Tørslev.

Vejdirektoratets trafikprognoser viser i øvrigt, at trafikken på de store veje vil fortsætte med at stige i de kommende år.

Borgmester: Trafikmængden er en stor udfordring
De nye trafiktal bekræfter Vejles borgmester i, at der er brug for investeringer i infrastrukturen omkring Vejlefjordbroen:

– Den konstant stigende trafikmængde i og omkring Vejle er en udfordring, vi tager meget alvorligt. Jeg håber politikerne på begge sider af midten kan se behovet for investeringer i infrastrukturen i vores del af landet, for udfordringen bliver kun større som tiden går, fastslår Jens Ejner Christensen.

Byrådet i Vejle Kommune har i 2018 godkendt en mobilitetsplan med initiativer, der skal hjælpe på trafikudfordringerne i og omkring Vejle, og kommunen er allerede gået i gang med at etablere en ringvej nordvest om Vejle by, der skal aflaste trafikken fra biler, der ikke har et ærinde i byen.

Samtidig arbejdes der på en ny midtjysk motorvej fra Haderslev via Billund og Give, der optimalt set kan lede mere trafik vest om Vejle og over på andre motorveje end E45.