To arkitekthuse skal skabe Vejles nye udsigtspunkter

To arkitekthuse skal skabe Vejles nye udsigtspunkter

14. januar 2020

Tekst: Vejle Kommune

Arkitektfirmaerne EFFEKT og Schønherr løb med sejren i arkitektkonkurrencen om udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind. Et større arbejde med at søge fondsmidler og tilladelser forestår nu.

Det skortede ikke på kravene, da Vejle Kommune i efteråret udskrev en arkitektkonkurrence om tre udsigtspunkter ved Vejle Fjord og Vejle Ådal for de tre indbudte arkitektfirmaer Schønherr, EFFEKT og Reiulf Ramstad.

Blandt de ufravigelige krav var at få skabt unikke udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind, der giver adgang til flere mennesker, herunder gangbesværede, som er udført i en arkitektonisk høj kvalitet, og som samtidig står smukt i landskabet uden at larme og overdøve naturens egen skønhed.

Udsigtspunktet i Hvidbjerg havde EFFEKT som vinder.

Følsomme steder
Nu har dommerkomiteen voteret og afgjort, hvem der vinder konkurrencen. Og der er faktisk to vindere, som konkurrencebetingelserne også åbnede op for. Nemlig EFFEKT’s forslag til udsigtspunkterne i Nørreskoven og Hvidbjerg, og Schønherrs forslag til Tørskind.

– Jeg synes vi har fået nogle besvarelser af meget høj kvalitet, og det er rigtigt godt, at der er så stor spændvidde i forslagene. Nogle af dem er lidt vilde og opsigtsvækkende, og det er altid godt at få de kreative løsninger på bordet. Det er dog nogle følsomme steder, de skal ligge, og det har været vigtigt, at naturen og landskabet fortsat spiller hovedrollen, siger Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune og fortsætter:

– Nu har dommerkomiteen valgt en vinder for de tre steder. Det er ideforslag, så de skal bearbejdes i den kommende proces.

Til gengæld var det Schønherr, der vandt konkurrencen for udsigtspunktet i Tørskind Grusgrav.

Lokal opbakning vigtig
Byrådet har afsat penge til arkitektkonkurrencen herunder præmiering af vinderne. Men finansieringen af anlæggene forudsætter, at fonde eller andre parter vil bidrage til udgifterne. Derfor skal kommunen nu i gang med at søge fonde. Inden første spadestik skal der også indhentes tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder.

Den lokale opbakning er dog den allervigtigste, og kommunen vil derfor, inden der arbejdes videre med projekterne, gå i dialog med lokalråd og lokale netværk omkring projekterne. Herunder hvordan de kan understøtte det arbejde, der gøres lokalt i forhold til at skabe udvikling og oplevelser for borgere og turister.