Teknologi skaber mangfoldige læringsmiljøer i Vejle Kommunes folkeskoler

Teknologi skaber mangfoldige læringsmiljøer i Vejle Kommunes folkeskoler

02. juni 2021

Tekst: Christine Binzer Hansen

I Vejle er man optaget af, at eleverne mestrer det 21. århundredes kompetencer. Det betyder blandt andet, at teknologien for alvor er rykket ind i klasselokalet. Lærere og pædagoger uddannes som pionerer, og eleverne kaster sig frygtløst ud i at kode, 3D printe og problemløse.

At tænke kritisk, kommunikere og mestre digitale teknologier er bare nogle af de kompetencer, som eleverne i Vejle Kommune tilegner sig gennem deres skolegang.

Behovet for at forstå teknologien – og bruge den, har aldrig været større, og derfor er kommunen dybt optagede af, hvordan digitalisering og teknologiforståelse bliver en integreret del af folkeskolen.

Udgangspunktet er, at for at kunne få indflydelse på samfundets digitale udvikling, må vores børn og unge også have en dybere teknologiforståelse. Det stiller ikke kun krav til eleverne, men også til de voksne, som selv må en tur på skolebænken for at kunne hjælpe eleverne godt på vej med at forstå og udforske teknologien.

Flere skoler deltager allerede i en toårig indsats sammen med Spinderihallerne, hvor lærere og pædagoger det første år uddanner sig som pionerer i den nye faglighed.

I det andet år sidemandsoplærer pionererne udvalgte kollegaer på egen skole, og sammen udforsker de den nye faglighed i relation til skolens fag og fritidsaktiviteter.

Teknologiforståelsen skal brede sig som ringe i vandet

En af dem, der har været igennem uddannelsen som pioner er Johannes van Roest Dahl, lærer på Fælleshåbsskolen. Han oplever især, at eleverne har en stor skabertrang, og synes det er sjovt at se noget fra 3D printeren komme til live.

– Skulle de lave det samme i sløjd eller billedkunst, var resultatet formentlig ikke blevet det samme. Jeg oplever faktisk, at mange får lavet et produkt, som de er stolte af og kan bruge til noget efterfølgende, siger Johannes van Roest Dahl.

På Fælleshåbsskolen er der indrettet et FabLab, et digitalt værksted, hvor man både finder 3D printere, en vinylskærer, laserskærer, micro bits og skabe fulde af elektroniske komponenter.

For nylig har skolen inviteret 8 lærere fra andre skoler på besøg for at vise, hvordan teknologien også kan bruges i deres fag. På den måde videndeler skolerne med hinanden, og den nye faglighed breder sig som ringe i vandet.

Folkeskolerne i Vejle Kommune samarbejder blandt andet med FabLab Spinderihallerne og AI Innovation House. Her bliver folkeskoleeleverne præsenteret for den nyeste teknologi.

Samarbejde med erhvervsliv skaber nye muligheder

Og det er tydeligt, at eleverne får et læringsmæssigt udbytte, når teknologien bringes ind i undervisningen. På Fælleshåbsskolen har man fx printet tabeller til trapperne, lært at omregne fra CM til MM og undersøgt, hvordan der kunne blive bedre plads i cykelskuret ved hjælp at teknologien.

Det er ikke kun i kommunens folkeskoler, at teknologien får liv. Johannes van Roest Dahl fremhæver de mange spændende innovationsmiljøer, som blandt andet findes i både Spinderihallerne og det nye AI Innovation House.

Han håber, at skolernes tætte samarbejde med erhvervslivet kan fortsætte og udbygges, så eleverne klædes godt på til fremtiden og får en klar fornemmelse af, hvordan teknologien også kan bruges uden for skolen.

Også i kommunens dagtilbud, ungdoms- og voksenuddannelser er der fokus på en kritisk og skabende tilgang til digitalisering og teknologiforståelse. På den måde skabes der en rød tråd fra barn til ung og siden voksen.