Styrket fokus på handicapindsatsen i Jobcenter Vejle

Styrket fokus på handicapindsatsen i Jobcenter Vejle

21. februar 2022

Tekst: Pressemeddelelse
Foto: Vejle Kommune

Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum står bag et nyt tiltag, der skal hjælpe personer med handicap i arbejde. En såkaldt "ambassadør", skal uddybe kendskabet til, hvilke muligheder der er for at ansætte personer med funktionsnedsættelser.

Det kommende år skal en handicap-ambassadør fra Jobcenter Vejle være med til at øge fokus på handicapindsatsen. Det gælder internt blandt medarbejderne i jobcentret – og blandt potentielle arbejdsgivere i både den offentlige og private sektor.

Det er Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum, som har sat gang i tiltaget, og der sker ud fra en erkendelse af, at der generelt mangler viden om, hvilke muligheder virksomhederne har for at ansætte borgere med funktionsnedsættelser.

Formanden for Arbejdsmarkedsforum, Rune Bønnelykke (D), ser frem til, at tiltaget bliver skudt i gang. “Alle der kan, skal selvfølgelig arbejde. Og hvis nogen har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet, ja så skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at det lykkedes. Det gør vi bl.a. gennem tiltag, som det her. Jeg er slet ikke i tvivl om, at mange ledige med handicap vil få stor gavn af det”, fortæller han.

Han hæfter sig samtidig ved, at der – med en lokal ledighed på under 2% – er rigtig gode muligheder for, at ledige med handicap kan få foden inden for på en arbejdsplads.

Arbejdsmarkedsforum er et dialogforum for erhvervsliv, fagbevægelse, interesseorganisationer (bl.a. handicaporganisationer), politikere og forvaltningen i Vejle Kommune, som bidrager med viden og rådgivning til Arbejdsmarkedsudvalget.

Herudover kan forummet iværksætte tiltag, der skal løfte kommunens beskæftigelsesindsats.