Små grunde skal få virksomheder til at vokse i Give

Små grunde skal få virksomheder til at vokse i Give

11. november 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Stigende interesse for mindre erhvervsgrunde betyder, at område ved Tykhøjetvej i Give nu skal byggemodnes.

Mindre håndværksvirksomheder, der overvejer om de skal udvide eller måske bygge nogle nye og flotte lokaler, får nu mere at vælge imellem i Give.

Vejle Byråd har nemlig godkendt, at et område på to hektarer ved Tykhøjetvej i Give skal byggemodnes, så eksempelvis mindre håndværksvirksomheder kan få ny adresse der. Der bliver tale om otte nye erhvervsgrunde, hvoraf hovedparten er ejet af Vejle Kommune.

Alt efter de behov, der er blandt de interesserede virksomheder, vil kommunen løbende udstykke arealerne med øje for, at lokalplanen stiller krav om at grundene som minimum skal være 1600 kvadratmeter store.

Ideelt for mindre håndværksvirksomhed
Det er kun virksomheder inden for miljøklasse to til fire, der kan få tilladelse til at etablere sig på grundene. Det vil blandt andet sige lettere industri samt fremstillings-, lager- og værkstedvirksomheder med tilknyttede kontorfaciliteter.

Kommunens udgift til byggemodning af arealet er anslået til 3,5 mio. kr, som også skal dække udgifterne til nedrivning af en mindre ejendom, der er i dårlig stand og ikke længere egnet til udlejning.

Ud over erhvervsarealerne på Tykhøjetvej har Vejle Kommune og så attraktive erhvervsarealer til salg på Dyrskuevej i Give. Dette område er dog forbeholdt erhvervstyper i de tungere miljøklasser, der har brug for meget plads.