Social- og Sundhedsskolens undervisere skal i praktik i ældreplejen for bedre at fastholde elever

Social- og Sundhedsskolens undervisere skal i praktik i ældreplejen for bedre at fastholde elever

18. juni 2019

Mange SOSU-elever fuldfører ikke deres uddannelsesforløb. Derfor arbejder Vejle Kommune og Social- og Sundhedsskolen på at gøre uddannelsen bedre gennem mere praksisnær undervisning, bl.a. ved at sende underviserne i praktik.

– Det er både ærgerligt for eleven, skolen og os som arbejdsgiver, at alt for mange SOSU-elever falder fra uddannelsen. Vi kommer i den grad til at mangle arbejdskraft på området på grund af det stigende antal ældre, så vi har brug for, at flere gennemfører uddannelsen. Vi skal derfor have skabt interesse for området, øget optaget på sundhedsuddannelsen og sikret os, at flere gennemfører, siger Helle Brinch, seniorchef i Vejle Kommune.

På skolerne og i ældreplejen rundt i landet arbejder man derfor med at styrke SOSU-uddannelsen, bl.a. ved at få overgangen fra skole til praktik til at glide bedre. I Vejle Kommune inviterer man derfor undervisere fra Social- og Sundhedsskolen i virksomhedspraktik i ældreplejen.

– Målet er, at skolens undervisere bedre kan støtte op om det, der sker i praktikken, når de har en bedre indsigt. Det kan være et svært skridt for de unge at komme ud og møde praksis. Jo mere vi kan forberede dem på den virkelighed, som venter dem, des bedre, siger Helle Brinch, seniorchef i Vejle Kommune.

En af de undervisere, som har takket ja til invitationen, er Trine Holm. Hun underviser i dansk, sundhed og kommunikation på Social- og Sundhedsskolen Vejle-Fredericia-Horsens.

– Jeg ser det som en mulighed for nemmere at relatere den teoretiske undervisning til den praksisnære drift, når jeg selv har været der. Jeg er uddannet lærer, ikke sygeplejerske, så jeg håber, at praktikken vil give mig et bedre erfaringsgrundlag, siger Trine Holm.

Den 20. og 21. juni skifter hun kateder og undervisningslokale ud med Plejecenter Sofiegården i Vejle og et hjemmeplejedistrikt i Vejle nord, hvor hun skal følge og se, hvordan social- og sundhedsassistenterne arbejder.

Og hun har allerede spørgsmålene klar: – Jeg er f.eks. nysgerrig på, hvordan assistenterne dokumenterer i praksis. Og hvordan dokumentarer man f.eks., hvis man er ordblind? Hvilke hjælpemidler stilles til rådighed?

Samtidig glæder Trine Holm sig også til at opleve samarbejdet og kommunikationen med borgerne, og hun håber, at samtalerne med medarbejderne kan hjælpe hende til at målrette undervisningen, f.eks. planlægger hun på baggrund af opholdet at lave praksisnære dokumentations- og kommunikationsøvelser til eleverne.

Tilbuddet om praktik er frivillig, men Vejle Kommune og SOSU-skolen håber, at flere undervisere vil tage imod tilbuddet om at få virkeligheden bedre ind under huden.