Skoler og infrastruktur styrkes i nyt budgetforlig

Skoler og infrastruktur styrkes i nyt budgetforlig

13. september 2017

Tekst: Vejle Kommune
Foto: Nils Rosenvold

I alt fordeles ekstra 590 mio. kr. til drift og anlæg i de næste fire år.

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye borgerlige og Borgernes Parti i Vejle Byråd indgik tirsdag 12. september et budgetforlig, som styrker alle indsatsområder i Byrådets vision: ”Vejle med vilje”.

Der var penge i kassen – også til de langsigtede investeringer. Forligspartierne er enige om et fælles budgetforslag, som især styrker folkeskolen, infrastrukturen og den borgernære velfærd.

I alt fordeles ekstra 590 mio. kr. til drift og anlæg i de næste fire år. SF og Enhedslisten står uden for budgetforliget.

Stor investering i øget mobilitet
Mobilitet er en forudsætning for den store vækst, som Vejle oplever, både når det gælder borgere og virksomheder. Derfor afsætter politikerne 20 mio. kr. ekstra om året i de kommende år til bedre infrastruktur.

God fremkommelighed på byens indfaldsveje og ringveje vil blive prioriteret, og der skal også tænkes i intelligent trafikstyring.

Forholdene for de bløde trafikanter skal også forbedres, og derfor afsætter partierne ekstra 5 mio. kr. til cykelstier og sikre skoleveje.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til kollektiv trafik med fokus på mobilitet for ældre og gangbesværede.

Den store vækst i det nye byområde Tirsbæk Bakker betyder også, at der er afsat ekstra penge til bedre infrastruktur i området. Kommunen har afsat 18,4 mio. kr. til en sammenhængende infrastruktur med sikker skolevej til Juelsmindevej og videre til Engum incl. tunnel under Juelsmindevej. Der er også afsat penge til trafiksikring ved Strandvejen i Bredballe og til cykelsti ved Hældagervej.

Kommunen er i gang med en større analyse af mobiliteten, og på baggrund af den vil byrådet senere vurdere evt. større investeringer i infrastrukturen i de kommende år.

Markant løft til skolerne
Skolerne får også et markant løft. Forligspartierne har afsat 25 mio. kr. ekstra om året til Børne- og Familieområdet. Pengene skal – udover at dække de stigende udgifter til bl.a. flere børn – sikre et markant løft af den decentrale indsats for børn og unge. Flere medarbejdere i skolen er i den forbindelse i fokus.

Indsatsen skal styrkes – både for dem, der har brug for et ekstra skub – og for elever med ekstraordinært talent.

Udover ovennævnte afsættes 3 mio. kr. fra 2018 og frem, til styrkelse af daginstitutionerne og en styrket førskoleindsats. Målsætningen er, at der skal være flere hænder i daginstitutionerne.

Væksten i det nye boligområde Tirsbæk Bakker betyder også, at der skal bygges en ny daginstitution til 150 børn midt i det nye kvarter. Det koster 28 mio. kr. Der er afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 til at løse udfordringerne med flere børn i daginstitutioner og specialinstitutioner.