Samarbejde skal gøre op med fortidens ressourceforbrug

Samarbejde skal gøre op med fortidens ressourceforbrug

09. april 2019

Et højt energiforbrug og stor affaldsproduktion er virkeligheden når vi bygger nyt. Et nyt samarbejde sætter fokus på, hvordan vi fremadrettet kan bygge mere bæredygtigt.

Green Tech Center skød 1. april 2019 gang i pilotprojektet ”Huset for livet”, hvor 17 virksomheder er gået sammen om at gennemføre et byggeprojekt, der skal demonstrere og eftervise fremtidens teknologiske løsninger inden for byggebranchen. AffaldGenbrug og Vejle Kommune er gået med i projektet. De har de seneste tre år haft fokus på, hvordan man bedst kan genanvende bygge-og anlægsaffald.

– I Vejle Kommune har vi de seneste år arbejdet med ”Bedre Brug af Byggeaffald”. Et projekt som er sat i søen for at udvikle nye løsninger og samarbejder med henblik på, at kommunens bygge- og anlægsaffald bliver genanvendt endnu mere hensigtsmæssigt. Ved at indgå i samarbejdet med Green Tech Center udvider vi nu fokus til også at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi ind, når vi bygger nyt, fortæller Britta Edelberg, projektleder af projekt Bedre brug af byggeaffald, Vejle Kommune.

Byg uden kemi
En af udfordringerne i at genanvende byggematerialer er præcist at vide, hvad materialerne indeholder. F.eks. blev PCB i 70-erne brugt i bl.a.  fugemasser og maling, fordi det havde nogle forjættende egenskaber. I dag har PCB betydet, at ellers gode byggematerialer, som mursten og vinduer, er omdannet til farligt affald, som vi ikke kan genbruge.

– Byggeriet står for over 1/3 af den samlede affaldsproduktion, det skal vi have ændret på. Vi skal lære af fortidens fejl, når vi bygger nyt. Derfor skal vi i fremtiden bygge uden farlig kemi og sørge for, at vi bygger så elementerne kan genbruges i oprindelig form, og at de materialer vi bruger har et minimalt ressourceforbrug i både fremstillingsproces og transport, siger John Rasmussen, projektleder i Affaldgenbrug.

Virksomheden Fremtidens Fundament ApS i gang med at skrue metalpiller som et mere CO2-venligt alternativ til  betonfundamentet

Et hus for livet
Idéen til pilotprojektet ”Huset for livet” er bygningskonstruktør Jesper Sørensens, direktør i REXCON System ApS. Tanken bag projektet er at skabe en fusion af bæredygtige byggesten og nyeste teknologi bygget sammen i et selvforsynende hus. Huset skal fungere som en platform for afprøvning af måleudstyr og produkter i et selvforsynende format.

– Udover at bygge et hus baseret på bæredygtighed og cirkulære egenskaber er grundtanken også, at vi med nutidens teknologier kan gå off-grid uden, at man som forbruger skal føle et stort afsavn i forhold til, hvordan mange lever i dag. Alle de virksomheder der deltager i projektet vil den grønne udvikling i byggebranchen, og de har udviklet deres produkter i den ånd, fortæller Jesper Sørensen.

”Huset for livet” bliver bygget som et demonstrationshus i Green Tech Centers erhvervspark, hvor både borgere og folk i byggebranchen har mulighed for at komme og se mulighederne med egne øjne.

Samarbejde skaber muligheder
Men innovative projekter og virksomheder med bæredygtige løsninger gør det ikke alene. Ifølge Jesper Sørensen er det vigtigt, at der skabes samarbejder på tværs af branchen.

-Det er vigtigt, at vi både får de projekterende, entreprenørerne og håndværkerne med på vognen, ellers lykkes vi ikke med at skabe bedre byggerier. Derfor inviterer vi, sammen med AffaldGenbrug, alle interesserede til en række informationsarrangementer, hvor man får en unik chance for at komme helt tæt på fremtidens byggeri, slutter han.

I løbet at de kommende måneder inviterer AffaldGenbrug og Green Tech Center alle interesserede til at deltage i en række inspirations arrangementer, hvor der er mulighed for at se opbygningen af ”Huset for livet” og møde de forskellige virksomheder, der fortæller om deres bæredygtige produkter. Næste arrangement er 23. april kl. 15 – 17 hos Green Tech Center.

Læs mere om indsatsen og arrangementerne her