Sådan vil Folketinget hjælpe Corona-ramte selvstændige

Sådan vil Folketinget hjælpe Corona-ramte selvstændige

19. marts 2020

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Samtlige partier i Folketinget er nået til enighed om en midlertidige kompensationsordninger for selvstændige og små erhvervsdrivende. Se tiltagene her:

En lang række selvstændigt erhvervsdrivende oplever i denne tid, at deres levebrød forsvinder som dug for solen, og virksomhedernes omsætning falder brat samtidigt med, at der skal betales regninger og løn til medarbejderne.

Situationen er ekstraordinært alvorlig og Coronavirussen har store konsekvenser for dansk økonomi. Derfor har regeringen præsenteret række erhvervsrettede initiativer, som blandt andet sigter på at styrke likviditeten i danske virksomheder, så virksomheder kan holde på gode medarbejdere.

Senest har regeringen sammen med samtlige Folketingets partier præsentertet en hjælpepakke, der skal holde hånden under selvstændige, små erhvervsdrivende, studerende og dagpengemodtagere.

Herunder kan du se de vigtigste punkter i aftalen:

  • Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier har derfor sikret kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.
  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

  • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder opretter regeringen en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.
  • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Folketingets partier er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
  • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem den ekstraordinære Corona-krise er regeringen og Folketingets partier enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.
  • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er Folketingets partier enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. Det betyder, at perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere. Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af a-kassen i perioden frem til 9. juni.
  • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Du kan læse hele den politiske aftale bag hjælpepakken her