Sådan søger du lønkompensation til din virksomhed

Sådan søger du lønkompensation til din virksomhed

25. marts 2020

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Unsplash

Få svar på, hvilken dokumentation du skal have klar, for at få lønkompensation for virksomhedens hjemsendte medarbejdere.

Mange arbejdspladser er i denne tid truede, da rigtig mange virksomheder har set deres indtægtsgrundlag fordufte pga. den omfattende nedlukning af det danske samfund, der sker for at begrænse spredningen af den smitsomme Coronavirus.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor lavet en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. For at få lønkompensation fra denne ordning, er det et krav, at virksomheden ikke fyrer eller sender medarbejdere hjem uden løn.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020 og fra onsdag d. 25. marts 2020 er der åbent for ansøgninger.

23.000 kr. per fastansat medarbejder
I Vejle Kommune har erhvervschef, Morten Damgaard Nielsen, studeret lønkompensationsordningen:

– Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne, men kan få op til 23.000 kr. per måned kompenseret for hver fastansat medarbejder, som er sendt hjem, siger Morten Damgaard Nielsen.

Trepartsaftalen betyder også, at medarbejderne skal give noget den anden vej. Således skal den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i forbindelse med kompensationsperioden. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Hav denne dokumentation klar
Morten Damgaard Nielsen forklarer, at man i Vejle Erhverv har oprettet en hotline, hvor virksomheder kan ringe ind og få svar på deres corona-relaterede spørgsmål. Han har allerede modtaget mange henvendelser fra virksomheder, der gerne vil vide, hvordan de ansøger om den lønkompensation som de har hørt omtalt fra pressemøderne i Statsministeriet og Finansministeriet.

– Når du ansøger skal du oplyse, hvor stor en andel af medarbejderne, der er hjemsendt. Der skal oplyses cpr-nummer og løn samt oplyses om vedkommende arbejder fuldtid eller deltid, og så skal der oplyses, hvilken periode der søger for og med hvilken begrundelse. Det kunne eksempelvis være arbejdsmangel, forklarer Morten Damgaard Nielsen.

Afslutningsvis skal virksomhedens ledelse udarbejde en tro- og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte.

Når Covid19-krisen er overstået
Når Corona-krisen på et tidspunkt er drevet over, skal virksomhederne igen sende dokumentation. Dette gøres for at dokumentere, at ordningen blev benyttet.

– Virksomhederne skal kunne dokumentere, at de har hjemsendt medarbejdere i den periode, der er blevet ansøgt for. Hvis der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen være en bekræftelse fra den faglige repræsentant på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde, forklarer Morten Damgaard Nielsen, der pointerer, at medarbejdere, der ikke er fagligt organiserede også indgår i kompensationsordningen.