Sådan pustes der nyt liv i Skyttehushaven

Sådan pustes der nyt liv i Skyttehushaven

27. marts 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Få et overblik over de mange spændende projekter, der skal skabe nyt liv i Skyttehushaven i Vejle.

I mere end et århundrede har Skyttehushaven i Vejle været et yndet udflugtsmål for vejlensere, der gennem årene har lyttet til Grundlovstaler, sunget Midsommervisen og promeneret i den skønne have.

For at puste nyt liv i den 104 år gamle have, bliver der i disse år gennemført en række projekter, der skal sikre, at den gamle folkelige have også fremover kan være et yndet udflugtsmål i Vejle. En af de store forandringer er en nyindretning af haven i otte nye haverum, der med hver deres særlige udformning og beplantning skal give rum og mulighed for at endnu flere vejlensere kan besøge og nyde haven.

Til formålet har A.P. Møller Fonden bevilget 25 millioner kroner til projektet, der gennemføres af Vejle Kommune, der bidrager med 7 millioner kroner.

Men hvad er det helt konkret, der foregår i Skyttehushaven, og hvordan kommer haven til at se ud når man om lidt kan besøge den renoverede have?

Herunder kan du se en samlet beskrivelse af de enkelte projekter, der skal puste nyt liv i Skyttehushaven.

Den ny scene har plads til musik, teater, madpakker og fjordkig.

Ny scene med plads til musik, teater, madpakker og fjordkig
Den nye scene er blevet rykket tættere på fjorden og giver plads til mange former for optrædener og oplevelser.

Der bliver to siderum – et til de optrædende og et der kan bruges som shelter og ly. På alle sider af scenen bliver der mulighed for at sidde og nyde kigget ud over haven og Vejles nye havnefront.

Det overdækkede scenerum fylder 55,3 kvadratmeter og den skrånende plæne foran scenen skaber en naturlig plads til tilskuerpladser. Scenen er udført i lærketræ med synlige limtræsspær og scenens form og konstruktion er inspireret af trækronerne i den nærliggende Nørreskov.

Scenen er skitseret af Ravn Arkitektur i samarbejde med Vejle Kommune og har en samlet størrelse på 80 kvadratmeter.

Fra den nye strand på Skyttehushavens vestlige side er der en flot udsigt til Vejles nye havnefront med Bølgen og Vejle Lystbådehavn.

Ny sandstrand med kig mod Vejles nye havnefront
Når temperaturen stiger over de tyve grader og sommershortsene igen kommer ud af garderoben, er det ikke længere Albuen, der er Vejles mest bynære strand.

En 250 meter ny strand er blevet etableret på Skyttehushavens vestlige side og strækker sig helt ud til Skyttehusodden. Stranden er knap 15 meter bred og det har krævet mere end 4000 kubikmeter sand at skabe stranden.

Det er ikke en klassisk hvid sandstrand med fine sandkorn, der er blevet anlagt. Sandet på stranden og i vandet er mere stenholdigt og der er udlagt en række store sten langs stranden, dels til at sidde på og dels til at kystsikre strækningen.

Vejle Kommune har fået Kystdirektoratets godkendelse til, at stenmolen ved Skyttehusodden kan renoveres.

Renovering af stenmole – Skyttehusodden
Omkring år 1900 var det muligt at sejle fra Vejle havn til Skyttehushaven, hvor man kunne lægge an ved en stenmole. Der var dog ofte problemer med vandstanden, hvorfor skibsfarten blev indstillet.

Muligheden for igen at kunne sejle til Skyttehushaven har været et centralt emne i diskussionerne, der er gået forud for beslutningen om, hvordan Skyttehushaven skulle revitaliseres. Vejle byråd har 20. marts 2019 sagt god for skitserne til en renovering af stenmolen ved Skyttehusodden efter Kystdirektoratet har meddelt, at stenmolen kan vedligeholdes.

Ifølge skitserne kommer den renoverede stenmole til at bestå af 1,7 meter brede betonblokke, og molens sider sikres med store dæksten. Overfladen vil være 1,2 meter over den normale vandstand, således at den vil være over vandet det meste af året.

Renoveringen af den 180 meter lange stenmole foregår ved, at de tunge maskiner arbejder udefra og ind.

Arkitektfirmaet Ravn Arkitektur har udført en skitse for pavillonen, der vil give skoleklasser og børnehaver på tur mulighed for at indtage madpakker, mens udsigten ind over Vejle nydes. (Illustration: Ravn Arkitektur)

Ny udsigtspavillon
Hvor det oprindelige Skyttehus var opført har der de seneste mange år ligget et gartnerhus, hvor havens gartnere har haft kontor og havemaskiner placeret. På denne placering ønsker Vejle Kommune at bygge en udsigtspavillon efter skitse udført af Ravn Arkitektur i Vejle.

Pavillonen er tænkt som en bygning alle vil kunne bruge, og vil indeholde thekøkken og plads til f.eks. en klasse eller børnehave på tur. Pavillonen vil også indeholde offentlige toiletter og kontor og omklædning til havens personale.

Bygningens arkitektoniske udtryk er inspireret af havens træer og den nærliggende natur. Beliggenheden giver mulighed for, at havens gæster kan nyde den enestående udsigt mod Vejle og området ved og omkring Lystbådehavnen fra pavillonen.

Den runde pavillon er på ca. 115 kvadratmeter og bliver udført med glaspartier hele vejen rundt. Der bliver desuden en udvendig terrasse, som der bliver direkte adgang til gennem pavillonens oplukkelige glaspartier. I sommerperioden er der mulighed for at opstille borde og stole på terrassen, hvilket øger pavillonens kapacitet. Inden projektet kan realiseres skal der foreligge tilladelse fra Kystdirektoratet.

Fuglevolieren blev bygget for omkring 30 år siden. Der er godt og vel 100 fugle fordelt på cirka 20 arter i Skyttehushavens fuglevoliere.

Nye legemuligheder, nye stier, pergola og renoveret fuglevoliere
Haven er gennem tiden blevet brugt flittigt af børnefamilier. Med renoveringen bliver der fortsat rig mulighed for aktiviteter for børn. Blandt andet etableres en ny hasseltunnel, en skovrutsjebane, klatrestammer mm.

Der er også blevet lavet nye stier med knuste blåmuslingeskaller, der binder haven sammen på ny. På hovedstierne lægges slotsgrus, som er en særlig belægning, der er med til at øge tilgængeligheden for havens brugere.

I havens østlige del opsættes en ny pergola, der bl.a. kan bruges til samlingssted, når skytteforeningerne flere gange om året samles til fugleskydning i haven.

Sidst, men ikke mindst, så har et af Skyttehushavens velkendte vartegn, fuglevolieren, fået et ansigtsløft. Volieren har gennem noget tid trængt til en kærlig hånd, og kanariefugle, papegøjer og undulater har fået nyt trådnet og fugleindgangene er blevet udskiftet. Og så er noget af det slidte træ i konstruktionen blevet udskiftet og volieren er blevet hvidmalet.