Olaf og Sofie hjalp borgmesteren med første spadestik til ny fællesinstitution – og fandt Kong Gauers skat

Olaf og Sofie hjalp borgmesteren med første spadestik til ny fællesinstitution – og fandt Kong Gauers skat

02. september 2021

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Nils Rosenvold

Den officielle start på byggeriet af fremtidens plejecenter og daginstitution blev taget 1. september i Gauerslund, hvor 71-årige Olaf Jessing fra Plejecenter Atriumhaven og 4-årige Sofie Grum fra børnehaven Vildanden hjalp Vejles borgmester med at tage det første spadestik – der også bød på en særlig overraskelse.

Borgmester Jens Ejner Christensen kom på en uventet opgave, da han skulle tage det første spadestik til den nye fællesinstitution Kong Gauers Gård i Gauerslund onsdag eftermiddag.

Sammen med 71-årige Olaf Jessing og 4-årige Sofie Grum, der repræsenterede de to generationer, der i fremtiden vil være brugere af den nye fællesinstitution, tog borgmesteren det første spadestik på Skikballevej i Gauerslund.

Men de tre spadeførere kunne hurtigt konstatere, at der gemte sig noget nede i jorden – og ét spadestik var ikke nok til at bringe det op til overfladen. Spaden gik igen i jorden, og igen, og igen, og igen. Næsten en halv meter ned i den nylagte stabilgrus måtte borgmesteren grave før der pludselig var gevinst. En kiste viste sig og blev fisket op af hullet.

– Det må være Kong Gauers skat, lød det fra folkemængden, der var samlet for at lytte til taler, se det første spadestik og fejre markeringen af, at byggeriet af Kong Gauers Gård nu er indledt.

Sand og grus blev børstet af, og 4-årige Sofie Grum blev bedt om at åbne kisten. Op gik låget og skinnende chokoladeguldmønter kom til syne, som blev delt ud til børnehavebørnene fra Vildanden, der denne dag deltog i arrangementet.

En kiste dukkede op da det første spadestik til Kong Gauers Gård onsdag eftermiddag blev taget. Var det Kong Gauers skat? Inde i kisten var den fyldt med chokoladeguldmønter, som blev delt ud til børnene fra børnehaven Vildanden.

En milepæl

Også beboere fra plejehjemmet Atriumhaven var denne dag samlet til at markere det første spadestik. Den nye fællesinstitution er nemlig den første af sin slags i Danmark. Her skal både opføres daginstitution og plejehjem i en og samme bygning og med fælles arealer, aktiviteter og ledelse – til gavn for børn og ældre.

– Kong Gauers Gård er unik, når det gælder om at bringe generationer sammen, og jeg er sikker på, at den nye fællesinstitution på mange måder bliver til stor inspiration for resten af Danmark, sagde Jens Ejner Christensen i sin tale.

Hensigten med byggeriet er også, at det kan blive et stort aktiv for lokalområdet og at institutionen med sin udformning giver mulighed for naturlige møder mellem børn, plejehjemsbeboere og resten af lokalområdet. Helt overordnet opføres fællesinstitutionen som en slags mini-landsby.

Plejehjemsdelen udformes som 3-længede gårde med plads til i alt 79 lejligheder i forskellige størrelser. Her skal de ældre bo og have deres hverdag. Derudover skal der være et stort, fælles aktivitetscenter, hvor der indgår en række faciliteter. Centerdelen forbinder boenhederne med daginstitutionen, som får plads til 120 børnehave- og vuggestuebørn.

Formand for Seniorudvalget, Kenneth Fredslund Petersen, sagde, at han så meget frem til at opleve, hvordan børn og ældre ville få værdi af den nye fællesinstitution.

Vil give værdi for børn og ældre

Formand for Seniorudvalget i Vejle Kommune, Kenneth Fredslund Petersen, var meget glad for, at se, at projektet nu går i gang:

– Da vi første gang tog hul på snakken om, hvorvidt børn virkelig kan gå i børnehave på et plejehjem og om plejehjemsbeboere kan leve med små børn helt tæt på i deres hverdag, så lød det hele også lidt vildt. Men vi blev hurtigt overbevidste, for vi har allerede i dag mange gode erfaringer med børn, der besøger vores plejecentre ved julearrangementer eller til faste ugentlige besøg. Disse besøg giver de ældre stor værdi og glæde, fortalte seniorudvalgs-formanden i sin tale ved første-spadestiks-arrangementet.

Også formanden for Børne- og Familieudvalget, Torben Elsig Petersen, glædede sig over projektet:

– Projektet udspringer af en glædelig udfordring, nemlig at børnetal i Brejning-Børkop-området er stærkt stigende. Området er attraktivt at bo i, og vi har oplevet stor tilflytning og vil også gøre det fremover, forklarede Torben Elsig Petersen.

– Jeg ser rigtigt store perspektiver i det fælles projekt. Fra et børneperspektiv er der store gevinster i mødet mellem generationerne. Det synes jeg allerede man kan fornemme bare ved at være samlet her i dag, fortalte han.

Galleri: Klik på billedet for at se flere billeder fra første spadestik arrangementet til Kong Gauers Gård, der blev holdt 1. september på Skikballevej i Gauerslund. (9 billeder)

Inspireret af landskabet

Det er Sweco og Sweco Arkitekter, som har lavet planerne, og det er helt tydeligt, at fællesskaber mellem generationer, bæredygtighed og tilknytning til lokalområdet er fundamentet for byggeriet. Dette afspejles i arkitekturen, design af inde- og udearealer, materialevalg mv.

Byggeriet, der nu er sat i gang er tænkt sammen med skolen, hallen og det øvrige lokalsamfund i Gauerslund. Også arkitektonisk er det inspireret af landskabet og de omkringliggende gårdes arkitektur, så det nye naturligt flettes ind i det gamle.

Udearealerne er også designet, så de kan bruges af mange forskellige brugere i løbet af dagen. For eksempel kan arealerne ved børnehaven, som indrettes med legearealer, boldbaner og mountainbikeruter, benyttes af børnene fra det nærliggende boligområde og byens skole.

Desuden kan områderne også bruges som motorikbaner for byens borgere, og en dyrehave kan glæde både daginstitutionens børn, plejehjembeboerne og byens familier.

Byggeriet skal stå færdigt i 2023.