Nyt tiltag skal løse to store udfordringer for erhvervslivet

Nyt tiltag skal løse to store udfordringer for erhvervslivet

31. oktober 2018

Tekst: Jesper Lilleris
Foto: Netværkslokomotivet

Projekt Fremtidens Vejle kan være nøglen til at imødekomme lokale virksomheders stigende behov for at fastholde medarbejdere og rekruttere faglært arbejdskraft.

Virksomheder i Vejle Kommune får nu hjælp til at løse udfordringen med manglende faglært arbejdskraft. For flere virksomheder er det allerede en udfordring at skaffe den ønskede arbejdskraft, og derfor skal en målrettet indsats med kompetenceløft gøre virksomhederne mere robuste til fremtiden. 

Vigtigt kompetenceløft
Kompetenceløft i dansk, it, matematik og engelsk er generelt set meget afgørende for virksomhederne, da det ofte er forudsætningen for, at medarbejderne kan tage en uddannelse eller efteruddanne sig. Derfor bliver ca. 600 virksomheder i Vejle kommune tilbudt et besøg, hvor den enkelte virksomhed kan høre mere om, hvilke muligheder der er for kompetenceløft og efteruddannelse.

– Der er ingen tvivl om, at de lokale virksomheder har brug for opkvalificerede medarbejdere med fremtidssikrede kompetencer. Derfor er det også i alles interesse, at vi får projektet til at lykkes, så virksomhederne i Vejle Kommune også i fremtiden kan udvikle sig og skabe gode resultater, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Projekt Fremtidens Vejle – som er et samarbejde mellem Campus Vejle, Netværks-lokomotivet, AOF Sydjylland, Sprogcenter Vejle og Give-Grindsted Uddannelsescenter – vil frem til sommeren 2019 kontakte de udvalgte virksomheder. Projektet bliver støttet af DI Trekantområdet, Vejle Erhverv og LO Vejle.

Et kig ud i fremtiden
15. november står Fremtidens Vejle bag en temaeftermiddag hos Ammeraal Beltech i Vejle, hvor bl.a. fremtidsforsker Claus Skytte vil give sit bud på, hvilke kompetencer fremtidens medarbejdere skal have, og hvilke arbejdsopgaver fremtidens arbejdsmarked skal løfte.

Dagen byder også på paneldebat med udgangspunkt i Claus Skyttes foredrag, hvor et panel med borgmester Jens Ejner Christensen, erhvervschef Morten Damgaard, Marie-Christina Sørensen fra Arla Foods og en repræsentant fra Ammeraal Beltech vil diskutere fremtidens kompetenceløft, arbejdsopgaver og arbejdsmarked. 

Temaeftermiddagen er for medarbejderrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og andre nysgerrige.

Læs mere om Fremtidens Vejle her