Nyt kompetencecenter i Vejle skal udvikle fremtidens velfærd

Nyt kompetencecenter i Vejle skal udvikle fremtidens velfærd

15. oktober 2021

Tekst: Vejle Kommune

Kompetencecenter Velfærd skal sikre medarbejdernes kompetencer og medvirke til, at Vejle Kommune står bedst muligt i forhold til rekruttering af velfærds- og sundhedsmedarbejdere nu og fremover.

Det nye center, Kompetencecenter Velfærd, skal være et kraftcenter, der understøtter strategisk kompetenceudvikling og sikrer en høj tværgående faglighed. Konkret betyder det, at kommunens store fagområder Handicap, Senior og Social & Psykiatri samler medarbejdernes kompetenceudvikling i én afdeling, som har som kerneopgave at udbyde egne forløb – og koordinere og købe den nødvendige kompetenceudvikling eksternt.

Førende inden for velfærd

Om formålet med at samle uddannelse og kompetenceudvikling på denne måde siger velfærdsdirektør Anne Mette Lund:

– Vi ønsker en førerposition på velfærdsområdet, og den kan vi kun opnå ved at investere i vores allervigtigste ressource – nemlig medarbejdernes kompetencer. Samtidig er det også for at stå bedst muligt i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere fremadrettet, hvilket bliver vores største udfordring de næste fem år.

– Vi oplever også, at borgernes behov og udfordringer har forandret sig. Mange borgere er komplekse og med dobbeltdiagnoser. Og demens, som organisatorisk hører til i Senior, fylder stadig mere i Handicap og Psykiatri. Det betyder, at vores opgaver er under forandring, og at vi i højere grad skal samarbejde – og sætte vores kompetencer og viden mere i spil på tværs. Og dette skal et fælles fokus på kompetenceudvikling bl.a. afhjælpe, lyder det fra velfærdsdirektøren.

Rent praktisk betyder det, at ledere fra velfærdsområderne fremover skal kontakte kompetencecentret, når de planlægger kompetenceudvikling af deres medarbejdere. Centret, som har fingeren på pulsen i forhold til den nyeste viden på velfærdsområdet, hjælper så med at indhente de bedste tilbud, koordinere, afvikle og evaluere forløbet.

Bestyrelse og advisory board

Stillingen som leder af Kompetencecenter Velfærd er pt. i opslag og forventes at blive ansat pr. 1. januar. Centret slår dørene op 1. februar 2022.

Lederen vil referere direkte til velfærdsdirektøren og en bestyrelse, som ud over velfærdsdirektøren består af fagcheferne fra Handicap, Senior, Social & Psykiatri, forvaltningens myndighedschef og stabs- og økonomichef. Derudover nedsættes et såkaldt advisory board, som vil bestå af en håndfuld kompetente personer, bl.a. afdelingsledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, f.eks. sygehuse eller uddannelsesinstitutioner. De skal rådgive bestyrelsen om tidens trends og tendenser for at sikre, at Vejle Kommune er på forkant med udviklingen inden for og efterspørgslen efter velfærd.

Kompetencecenter Velfærd kommer desuden til at bestå af kompetencerne og medarbejderne fra LæringsCenter Brejning, som er det nuværende videns- og læringscenter på det specialiserede handicapområde, men som fremover bliver del af Kompetencecenter Velfærd. Derudover tilknyttes de velfærdsmedarbejdere, der arbejder med elevadministration og faglig udvikling, også til centret.