Ny kortlægning peger på cirkulær økonomi som vejen til klimareduktion

Ny kortlægning peger på cirkulær økonomi som vejen til klimareduktion

01. december 2021

Tekst: Pressemeddelelse

Det samlede CO2-regnskab i Vejle Kommune har potentiale til at blive reduceret betydeligt ved at genbruge og genanvende affald fra byggepladser, genbrugspladser og industrien til nye byggeprojekter, viser ny kortlægning, der samtidig slår fast, at cirkulært byggeri er en vigtig brik for at nå klimamålene.

For knapt et år siden vedtog byrådet i Vejle Kommune en klimaplan, hvor kommunen forpligter sig til at arbejde for at efterleve målene i Paris-aftalen. Det indebærer, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 70 procent i 2030, og at kommunen som samfund er fuldstændig klimaneutral i 2050.

Men for at kommunen kan leve op til de ambitiøse klimamålsætninger, er det nødvendigt at rette blikket mod cirkulært byggeri. For der er nemlig en del at spare i Vejle kommunes samlede CO2-regnskab ved at genbruge og genanvende affald fra byggepladserne, genbrugspladserne og industrien til nye byggeprojekter. Det viser en ny indledende ressourcekortlægning, som arkitektvirksomheden Lendager Group har foretaget på vegne af Vejle Erhverv, Vejle Ressourcer & Genbrug og Green Tech Center i Vejle Nord. Ressourcekortlægningen er udført som led i et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Når det kommer til Danmarks samlede CO2-regnskab, er byggebranchen den helt store synder. Branchen står alene for 40 procent af affaldsmængder i hele landet og er således en af de mest forurenende industrier, men til gengæld er der en del miljøbesparelser at hente i branchen, viser kortlægningen.

Ved eksempelvis at genbruge jern og metal fra nedrivningsprojekter, beton og asfalt, der kan bruges direkte som konstruktionsmateriale samt træ til facadebeklædning, kan Vejle kommune sammenlagt spare 15 procent i CO2-regnskabet om året fra industriens bygge- og anlægsaffald. Det svarer til, at 27.656 bilejere lader bilen stå og hopper på cyklen i stedet. Samtidig er der potentiale til at reducere kommunens CO2-udslip med 4 procent fra genbrugspladserne og 8 procent fra industriaffald.

Nybyggeri kan bygges med affald

Lendager Group udvikler bæredygtige arkitektoniske løsninger med fokus på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet på tværs af brancher. Som et led i kortlægningen har Lendager Group udviklet et idékatalog, der afdækker, hvordan byggeaffald kan være anvendeligt for byggeindustrien, og når det kommer til miljøbesparelser, er der en del at hente ved at bygge cirkulært.

For det er nemlig muligt at spare 5.088 ton CO2 ved direkte at genbruge beton, glas, mursten og ubehandlet træ fra byggeaffald til eksempelvis nybyggeri, og samtidig kan industriaffald som glas og træ bidrage med en miljøbesparelse på 870 ton CO2. Og ved direkte at genbruge ruder, mursten, træ og beton fra private byggeprojekter, der i dag afleveres på genbrugsstationerne, er det muligt at nedbringe Vejles samlede CO2-regnskab med 8.354 ton CO2.

Potentialerne kan således understøtte Vejle Kommunes arbejde med bæredygtigt byggeri og reducere udledning af CO2 ved nybyggeri og større renoveringer. Og kortlægningen kan ses som Vejle Kommunes løftestang for cirkulær økonomi på tværs af kommunen hos borgere og virksomheder og for en cirkulær brug af materialer i kommunalt regi.

”Kommunerne er landets største bygherrer og har dermed et stort potentiale for at tænke nyt og arbejde med cirkulære løsninger i byggeri og anlæg, og med de rette design- og materialevalg kan kommunerne bidrage til at reducere bygningers klimaaftryk,” fortæller Anke Oberender, som er Centerleder for Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.

Kortlægningen redegør, at i Vejle er der potentiale til at bygge 115 lejligheder af beton med genbrugstilslag. Der er genbrugsmursten til 280 lejligheder, vinduesruder til 365 lejligheder og 2.049 lejligheder kan beklædes med genbrugstræ. Og hvis lejlighederne designes med det jern og metal, der bliver indsamlet som bygge- og industriaffald i byen, bliver miljøbesparelserne store.

”Hvis cirkulær økonomi skal tænkes ind fra start og udmøntes i konkrete krav til det enkelte byggeprojekt, er det afgørende at synliggøre de ressourcer, som vi har til rådighed. Her er ressourcekortlægning et essentielt værktøj,” udtaler Anke Oberender.

Virksomhederne skal løfte den grønne omstilling

Allerede nu har en række af vejlensiske virksomheder vist interesse for at mindske deres produktionsaffald i fremtiden. Én af dem er JEVI A/S, der producerer varmeelementer og systemer for brug i industrien. Virksomheden har nemlig i lang tid fokuseret på at reducere CO2-aftrykket. For ambitionen er at blive CO2-neutral, ifølge Tommy Christensen, der er adm. direktør i JEVI A/S. eer

”I arbejdet med at reducere vores CO2-udledning har vi blandt andet erstattet brugen af naturgas med varmepumper på el, ligesom der er skiftet til LED-belysning over hele fabrikken,” fortæller Tommy Christensen.

Virksomheden er desuden medlem af The Upcycled Forum, som er et mødested for at fremme bæredygtig udvikling via upcycling løsninger af uudnyttede ressourcer, men det er en vigtig investering i fremtiden for JEVI A/S.

”At arbejde i den retning er med til at fremtidssikre JEVI – både for fremtidige krav fra kunder og som en attraktiv arbejdsplads eksempelvis i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejder,” siger Tommy Christensen.

Udover at flere virksomheder har vist interesse for at minimere deres produktionsaffald i fremtiden, har kortlægningen bidraget til, at Vejle Kommune og Green Tech Center kan tale om recirkulering af materialer både internt og sammen med virksomheder og skabe samarbejder for at finde nye mulige aftagere af affaldet, ifølge Morten Damgaard Nielsen, der er erhvervschef i Vejle Erhverv.

”Vi vil hjælpe byens virksomheder med at se deres produktionsaffald som genbrugelige ressourcer og ikke som affald. Det vil vi blandt andet gøre ved at etablere et netværk for erhvervslivet med fokus på cirkulær økonomi. For vi mener, at partnerskaber er nøglen til den grønne omstilling,” afslutter Morten Damgaard Nielsen.