Morten Damgaard er ny bestyrelsesformand for Dansk Turismefremme

Morten Damgaard er ny bestyrelsesformand for Dansk Turismefremme

18. april 2018

Foto: VisitVejle

Erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune, Morten Damgaard, er udpeget som ny bestyrelsesformand for Dansk Turismefremme af en enig bestyrelse.

En enig generalforsamling har den 22. marts valgt Morten Damgaard som ny bestyrelsesformand for Dansk Turismefremme. Morten Damgaard er til daglig erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune og afløser formandsposten efter Anne Mette Knattrup, som har siddet på posten gennem de seneste ti år.

Morten Damgaard indtræder som formand for en landsdækkende organisation, han har indgående kendskab til. Med fire års pause fra bestyrelsesarbejdet har Morten Damgaard således været menigt bestyrelsesmedlem for medlemsorganisationen i seks år. Han var derfor også med, da Dansk Turismefremme fik sit nye navn i 2008 som resultat af sammenfletningen af de to tidligere søsterorganisationer, Danske Turistchefer og Danske Turismemedarbejdere, som begge blev etableret helt tilbage i 1962. Det er således i turismesammenhæng en erfaren forening, Morten Damgaard nu overtager formandsposten for.

Dansk Turismefremme er en landsdækkende medlemsorganisation for turistdestinationer og lokale visit-bureauer. Derudover har foreningen medlemmer blandt en række uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for det oplevelsesøkonomiske område.

Organisationen arbejder med at facilitere udviklingsprojekter på tværs af landets medlemmer, tilbyde efteruddannelseskurser og sikre politisk interessevaretagelse på vegne af sine medlemmer. Dansk Turismefremme administrerer derudover en række autorisations- og kvalitetsmærkeordninger – herunder ’Det Grønne I’, som de fleste turister kender fra turistkontorene landet over, og en række udviklings- og certificeringsordninger for private turismevirksomheder under samlebetegnelsen Aktiv Danmark.

Ny i Dansk Turismefremmes bestyrelse er desuden Rikke Lindhøj, som til daglig er turistchef i Nordfyns Kommune. Derudover blev Jette Nielsen, turistchef hos Visit Ikast-Brande, genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode.