Ministre besøgte jobcenteret i Finlandsparken

Ministre besøgte jobcenteret i Finlandsparken

26. februar 2019

Tekst: Rune Hansen

Både ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren lagde mandag den 25. februar vejen forbi Finlandsparken, hvor de hørte om Jobcenter Vejles initiativer i området.

Der blev især snakket om konkrete projekter og ideer, da ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen besøgte Finlandsparken i Vejle mandag den 25. februar. Her tog formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Anja Daugaard, imod i beboerhuset på Finlandsvej, hvor Jobcenter Vejles ”Åbne Rådgivning” også har til huse.

Udvalgsformanden benyttede lejligheden til at fortælle ministrene om nogle af de initiativer, Arbejdsmarkedsudvalget har sat i værk i forhold til beskæftigelse og ligestilling med fokus på udsatte boligområder. Blandt emnerne på dagsordenen var den fremskudte jobcenterindsats i Finlandsparken og tilbuddet ”Sprog, Kultur, Beskæftigelse”, som er et samarbejde mellem jobcenteret og ”Center for Specialundervisning til Voksne og unge” (CSV).

– Vi er altid glade for at få besøg af ministre, der er interesserede i at høre om vores ideer og erfaringer, og jeg syntes, vi havde nogle rigtig gode drøftelser i dag, fortalte Anja Daugaard efterfølgende.

Hun forklarede samtidig, at hun synes det var oplagt at holde mødet i Finlandsparken, når der nu var særligt fokus på initiativer i forhold til udsatte boligområder.

Finlandsparken er det eneste boligområde i Vejle Kommune, der er at finde på den ghettoliste, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde i december 2018.