Klimaplanen bliver fremtidens overligger for Vejle Kommune

Klimaplanen bliver fremtidens overligger for Vejle Kommune

10. december 2020

Tekst: Vejle Kommune

Med byrådets vedtagelse af Klimaplanen forpligter Vejle Kommune sig til at tænke grønt og bæredygtigt i fremtidige beslutninger. Vejen til at nå Parisaftalens målsætning går bl.a. gennem stærke partnerskaber med erhvervsliv, landbrug og uddannelsesinstitutioner og motivation af borgerne.

Om 10 år skal Vejle kommune udlede næsten 700.000 ton mindre CO2 end i dag. Det er målsætningen i den Klimaplan, som byrådet netop har vedtaget.

Deltagelsen i DK2020 samarbejdet sidste år og nedsættelsen af et Klimaudvalg har for alvor sat turbo på den grønne omstilling i Vejle Kommune.

Planen sætter retning

– Vi har gennem DK2020-samarbejdet forpligtet os til at leve op til Paris-aftalens målsætning, og med vores nye Klimaplan får vi sat ord og retning på de veje, vi skal følge for at nå målet om klimaneutralitet i 2050, siger borgmester Jens Ejner Christensen og uddyber:

– Planen giver både overblik og angiver konkrete handlinger og vil fremover være overliggeren for, hvad vi politisk beslutter os for som kommune. For det er jo vores fornemste opgave som politikere. At træffe beslutninger og udarbejde planer, der giver borgerne mulighed for at træffe alternative og mere grønne valg, der kan hjælpe os i mål.

Ni indsatsområder

I alt ni forskellige indsatsområder skal bringe kommunen i mål. Blandt de konkrete forslag er energi fra vindmøller og solcelleanlæg, udfasning af olie og naturgas, øget udnyttelse af biogasressourcer, mere bæredygtigt landbrug ved bl.a. at udtage lavbundsjord, mere kommunal skov, cykling i stedet for bilisme, flere elbiler og -busser, bæredygtigt byggeri og grønne indkøb af bl.a. biler, madvarer og møbler.

Erhverv og borgere med ombord

– Klimaplanen sætter rammerne for en grønnere fremtid. Men Vejle Kommune kan kun flytte ca. 3 procent af den samlede udledning af CO2 i kommunen. Det er derfor afgørende vigtigt, at vi får både erhvervslivet, landbruget og borgerne med ombord til også selv at gøre en indsats for at nå målet. Her giver Klimaplanen nogle helt konkrete bud på handlinger, som vi hver især kan udføre for at nå målet, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

Ud over Klimaplanens råd og forslag åbner også Økolariet en ny klimaudstilling i 2021, hvor borgerne og uddannelsesinstitutionerne kan hente viden og indgå dialog om klimaet.

Grønne budgetter

I forlængelse af DK2020-samarbejdet nedsatte byrådet i år et Klimaudvalg med tidligere miljøminister Steen Gade som formand. Udvalget har i 2021 fået øremærket 15 mio. kr. til en grøn pulje, som skal bruges på bæredygtige investeringer i bl.a. tæt partnerskab med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Ud over de 15 mio. kr. til konkrete investeringer forpligter Klimaplanen kommunen til helt generelt at tænke grønt, når der fremover lægges budget.

At det netop var et enigt byråd, der vedtog klimaplanen, glæder Steen Gade:

– Indsatsen for vores klima er det helt store omdrejningspunkt både lokalt, nationalt og globalt set. Derfor er jeg særlig glad for, at det er et enigt byråd i Vejle Kommune, som har vedtaget klimaplanen. Planen lægger et vigtigt fundament for det fremtidige arbejde med den grønne omstilling, og et af planens centrale punkter er at få inddraget borgerne, så vi sammen kan nå de mål, vi har sat os, siger Steen Gade.