Hjælp til virksomheder: Søg op til 1,5 mio. kr. i coronastøtte

Hjælp til virksomheder: Søg op til 1,5 mio. kr. i coronastøtte

29. oktober 2020

Tekst: Jesper Lilleris

Er din virksomhed berørt af covid-19-situationen? Fra den 30. oktober er det muligt at søge op til 1,5 mio. kr. i støtte til tilpasning af forretningen, innovation og omstilling.

Nu er der hjælp på vej til de virksomheder, der er hårdt ramt af følgerne fra covid-19. Omstillingspuljen giver nemlig tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af covid-19-krisen. Fristen for ansøgninger i første runde til omstillingspuljen er 13. november 2020.

Op til 1,5 mio. kr.

Puljen henvender sig særligt til virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhverv, men alle virksomheder på tværs af geografi og branche, der oplever alvorlige problemer som følge af COVID-19-pandemien, kan søge puljen.

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til:

  • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller: Tilpasning eller omstilling af forretningsmodel, fx til nye eller ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling og digitalisering. Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.
  • Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. Kompetenceudvikling i relation til omstilling og tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.
  • Køb af udstyr: Fysisk ombygning eller materialer. Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder og konferencer.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Ansøgningsfristen til omstillingspuljen er i første runde den 13. november 2020. Anden runde for ansøgninger er planlagt til 1. kvartal 2021.

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv.

Læs mere om specifikke krav til støttemuligheder her (pdf + link til webinar)


Har du spørgsmål til omstillingspuljen, kan du kontakte:

Hans Jørgen Madsen, Vejle Erhverv
Tlf.: +45 2399 3302
E-mail: hajma@vejle.dk