Her er indholdet af Vejle Kommunes hjælpepakke til erhvervslivet

Her er indholdet af Vejle Kommunes hjælpepakke til erhvervslivet

18. marts 2020

Tekst: Vejle Kommune

Vejle Kommune har lanceret en hjælpepakke til knap 100 mio. kr., der skal hjælpe virksomhederne, der er ramt af Coronakrisen. Læs de konkrete initiativer her:

Dokumentation: Det private erhvervsliv mærker lige nu presset fra Coronakrisen – virksomheder drosler ned, leverancer udebliver og butikssalg går i stå – og alt tyder på, at krisen kun vil tage til i styrke. Det har potentialet til at koste sunde virksomheder livet, hvilket vil betyde tabte private arbejdspladser i vores lokalområde.

På den baggrund lancerer Vejle Kommune nu en hjælpepakke, der skal være med til at hjælpe virksomheder, der kan blive presset på likviditeten. Herunder kan du læse om alle enkeltdelene i hjælpepakken:

Hovedtiltag:

 1. Oprettet særlig hotline for erhvervslivet, hvor vi står til rådighed med hjælp til at finde rundt i både det kommunale system og de nationale og regionale tilbud. Kontakt Vejle Kommunes erhvervshotline på tlf. 76 81 19 28 eller send en mail til erhvervsguide@vejle.dk.
 2. Vejle Kommune fremrykker så vidt muligt alle betalinger fra kommunen, så leverandører til kommunen får pengene tidligere end hidtil
 3. Vejle Kommune gennemgår alle drifts- og anlægsinvesteringer for at kigge på hvad kan fremrykkes. Måske kan nogle opgaver flyttes fra efterår til forår. Hvis det kræver politisk godkendelse, er der vilje til at finde ud af det.

Borgerservice

 • Kommunens borgerservice har etableret et nødberedskab og kan kontaktes på telefon eller mail, som I kan finde på hjemmesiden. Den mobile borgerservice-bus kører ikke.
 • Har man et uopsætteligt ærinde, skal besøg i Borgerservice aftales på forhånd – man skal altså ikke bare møde op uden at have ringet først.

Jobcentret

 • Jobcentret er fysisk lukket, men medarbejderne er på arbejde hjemmefra.
 • Alle virksomhedskonsulenterne kan træffes på deres mobiltelefoner, men vi afholder ikke fysiske møder, og der etableres ikke nye praktikforløb
 • Registrering af ledige og ansøgninger om sygedagpengerefusion, løntilskud, hjælpemidler og arbejdsfordeling ekspederes som normalt.
 • Virksomhederne kan kontakte os på telefon som altid – telefonnumrene findes på hjemmesiden

Det økonomiske område

 • Selvom kommunen har hjemsendt størstedelen af det administrative personale, bliver regninger selvfølgelig fortsat betalt, og indkøbsafdelingen fortsætter med at lave udbud af vare- og tjenesteydelser. Vejle Kommune er ekstra opmærksomme på, om frister m.m. ved udbud skal udskydes eller udbud forlænges afhængig af situationen i den enkelte branche.
 • Nationalt besluttes der en række tiltag, der skal understøtte den vanskelige likviditetsmæssige situation som virksomhederne er bragt i som følge af udbruddet af Coronavirus. Det vil Vejle Kommune støtte op om – også lokalt. Vejle Kommune har derfor besluttet, at der i den kommende tid fremrykkes betalinger til erhvervslivet for de varer og serviceydelser der leveres til kommunerne. Det vil give virksomhederne likviditet til rådighed i denne vanskelige tid.

Teknik og Miljø

 • Der er åbent for erhvervsaffald via g’bizz alle hverdage 7-10 – men kun fra pladsen i Vejle Byggesag og Industrimiljø arbejder – som alle andre – videre hjemmefra. Der må forventes visse forstyrrelser, men forvaltningen gør hvad man kan for, at det ikke skal gå i stå
 • Teknik & Miljø er i gang med at gennemgå driftsopgaver og vil fremrykke de ting, der er mulige og giver mening. Det er både ting, der kan gøres her og nu af bestillinger og betalinger, men også ting, der måske kan flyttes fra efterår til forår.
 • Teknik & Miljø er i god proces med at fremrykke de anlægsopgaver, der er i pipeline – fx om arbejde med renovering af almene boliger, fortorve og asfalt.

Børn & Unge

 • Alle skoler og daginstitutioner er som udgangspunkt lukkede, men Vejle Kommune har nødpasning. Der opleves lidt usikkerhed mht hvem, der kan få nødpasning. Derfor en præcisering af dette:
 • Vejle Kommune læner sig op af de nationale retningslinjer, der siger, at nødpasning er for:
 1. 0-9 årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner – feks ansatte på sygehuse, politiet men også i transport eller forsyningsvirksomheder
 2. 0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i privat virksomhed, som IKKE har hjemsendt medarbejderne.
 3. Alle børn i specialtilbud.
 4. Desuden siger retningslinjerne, at forældrene selv skal have afsøgt “alle relevante pasningsmuligheder”, før de kan bede om nødpasning.

Hvis man arbejder hjemmefra – og selv om man har nok så travlt – ja så er man ikke i gruppen, der kan få nødpasning

Hold jer opdateret

 • Følg med på kommunens hjemmeside, vejle.dk/corona opdateres løbende med sidste nyt
 • Få overblik over nationale tiltag over for erhvervslivet på virksomhedsguiden.dk
 • Orienter dig også på coronasmitte.dk, hvor du kan finde anbefalinger og seneste nyt fra de statslige myndigheder.
 • Det regionale Erhvervshus Sydjylland står også klar med sparring og vejledning, hvis din virksomhed er akut udfordret af corona-krisen. Ring eller skriv til forretningschef Hanne Gulløv på tlf.: 25 50 53 03 eller mail: hg@ehsyd.dk