Give-virksomheder hilser Bestseller-tårn velkommen

Give-virksomheder hilser Bestseller-tårn velkommen

25. april 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Colourbox

Lokale virksomhedsledere fra Give mødte Vejles borgmester til en konstruktiv debat om udvikling, motorveje og et højhus i nabokommunen.

Seks af Give-egnens store virksomheder og to erhvervsforeninger benyttede chancen, da Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, 11. april indbød til dialog om de kommende års udfordringer og retningen for kommunens erhvervspolitik.

På mødet blev perspektiverne for den kommende skyskraber, som tøjkoncernen Bestseller har på tegnebrættet i nabokommunen Ikast-Brande, vendt og drejet.

Mødet mellem de borgmesteren og de lokale virksomheder fra Give, fandt sted i hyggelige rammer hos destilleriet Fary Lochan, hvor direktør Morten A. Jørgensen afsluttede mødet med en rundvisning.

Aktivitet skaber mere aktivitet
– Jeg tror ikke vi har grund til at være nervøse, hvis tårnet skulle komme til Brande. Som jeg ser det vil tårnet indeholde en del hotel og kontorpladser, men det konkurrerer jo ikke direkte med butikkerne i Give. Om ikke andet så kan den øgede opmærksomhed på området smitte positivt af på Give, sagde Lars Næsted, der er direktør i Danespo.

Det gamle mundheld om, at når det regner på præsten, så drypper det på degnen, blev altså fremført, at den udlægning kunne flertallet af mødedeltagerne erklære sig enige i.

– Jeg har den grundholdning, at jeg glæder mig, når det går godt for vores naboer. Hvis tårnet kommer tror jeg ikke, at det kun vil skabe aktivitet ved tårnet – det vil også skabe mere aktivitet andre steder, sagde Jens Ejner Christensen.

Motorvej giver tro på fremtiden
Modsat mange mindre jyske byer, så er Give ikke i befolkningsmæssig tilbagegang. Give formår at holde på sine borgere og målt på tilkendegivelserne på mødet er der en stærk tro på fremtiden i byen. Især hvis den sydlige del af Hærvejsmotorvejen bliver etableret.

Det vil nemlig betyde, at Give vil være placeret i et centralt trafikalt knudepunkt midt i Jylland, hvor Den Midtjyske Motorvej fra Vejle til Herning vil krydse med Hærvejsmotorvejen fra Haderslev til Hobro.

Det er tøjkoncernen Bestseller, der har fremlagt planer om at opføre et 320 meter højt højhus lidt uden for Brande. Byrådet i Ikast-Brande Kommune har allerede givet de fornødne tilladelser til, at tårnet kan blive opført.