Fulde lagre flytter gods ud i det fri på erhvervshavn

Fulde lagre flytter gods ud i det fri på erhvervshavn

15. august 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Torbjørn Næs Bertelsen

Erhvervshavn har den seneste tid modtaget så meget jern og træflis, at man har været nødt til at opmagasinere godset på havnemolen yderst på Sydkajen.

Står man ved Lystbådehavnen i Vejle, og kigger mod den yderste mole på erhvervshavnen på den modsatte side, ser man det tydeligt. Travlheden. Ja, den står nærmest til fri skue.

Over den seneste tid er varekoncentrationen nemlig blevet så omfattende på Vejle Havn, at stålvirksomheden Ib Andresen Industri og H. Daugaard har været nødt til at opmagasinere en masse jern coils på selve havnemolen, da virksomhedernes tre store opbevaringshaller er fulde.

Jern coils og træflis er blevet placeret yderst på Sydkajen, eftersom store mængder gods er ankommet samtidigt til erhvervshavnen.

– Yderst på Sydkajen ligger der en større mængde jern coils, som ankom for omkring en måned siden. Disse ankom i så store mængder, at de ikke kunne opbevares i pakhus, som de ellers plejer. Derfor den store koncentration af synligt gods på kajen, forklarer administrerende direktør i Vejle Havn, Knud Vang Nielsen.

Samtidig fylder en ny varegruppe også godt op på havnemolen ved Vejle Havns deponi.

– Vi har landet en pæn mængde træflis og træstammer til brug for kraftvarmeværker i Jylland, siger Knud Vang Nielsen, som fortæller, at der er travlhed med at få de store bjerge med træflis ekspederet videre, eftersom næste store anløb er lige trapperne.

Træflis er en ny varegruppe hos Vejle Havn. Den skal bruges i kraftvarmeværker i Jylland.

Biomasse har stort potentiale
Siden han tiltrådte som direktør i Vejle Havn har han arbejdet på at definere en ny strategi for erhvervshavnen. At etablere Vejle Havn med en biomasse-terminal, og opbygge biomasse som en ny varegruppe, skal være med til at skabe en større varediversitet på havnens 550.000 kvadratmeter.

Havnedirektøren er tilfreds med, at ordrebogen for biomasse er fyldt for resten af året. Ambitionen er dog, at der skal landes meget mere træflis i årene frem. Og Knud Vang Nielsen er optimistisk med hensyn til at kunne skaffe flere ordrer inden for biomasse i hus.

– Vi ved, at de fossile brændselsprodukter skal ud af kraftvarmeværkerne inden for en kort årrække. Dermed ser vi et stort forretningsmæssigt potentiale i biomassen som vi kan nyde gavn af, siger Knud Vang Nielsen, og uddyber potentialet:

– Mellem 32 og 36 skibe anløber hver måned Vejle Havn, og samlet bliver der skibet mellem 800.000 og 1.000.000 tons gennem havnen hvert år. Vi mener, at de forskellige biomassetyper tilsammen kan have et potentiale på mellem 150.000 og 200.000 tons om året, fastslår havnedirektøren, som derudover fortæller om en stor stigning i antallet af gods, der transporteres på tog.