Fremtidsbydel i Vejle sendt i utraditionelt udbud

Fremtidsbydel i Vejle sendt i utraditionelt udbud

27. september 2018

Foto: Finn Byrum

Hvordan omdanner man en nedlagt losseplads på kanten af Vejle og Vejle Ådal til en helt ny bydel - Ny Rosborg - med fantastiske rammer for fremtidens måde at leve på? Hvordan skaber man en helt ny resilient, mangfoldig og grøn bydel, når man pludselig får chancen for at begynde næsten helt forfra?

Det er den byplan opgave, som Vejle kommune nu har sendt i udbud, og tre teams får chancen for at fortælle, hvordan de vil gribe den opgave an. Og betingelserne er bl.a. mod, ambitioner, eksperimenter og høj grad af involvering.

Ca. 3.000 boliger og ca. 80 ha. Tæt på Midtbyen, Vejles uddannelsesstrøg og fantastisk natur. Ankomstporten til Vejle, når man kommer fra vest. Det er den ramme, de tre teams har at lege med.

– Vejle vokser, og i Ny Rosborg har vi en unik mulighed for at udvikle en helt ny bydel. Her kan vi sammen tænke helt nyt tanker om, hvordan vi ser den ideelle by, som også fremtidens generationer har lyst til at bo i, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

– Hvordan kan vi i den nye bydel bruge vandet som en ressourcer i stedet for, at det bliver et problem? Hvordan tænker vi i genbrug, og hvordan bevæger vi os rundt i fremtidens byer? Og kan vi skabe en modtrend til den stigende ensomhed ved at tænke i nye måder at bo på og alternative fællesskaber?

– Jeg håber, det lykkes os at skabe et fyrtårnsprojekt på internationalt niveau, som vil danne model for nye byer mange andre steder, siger borgmesteren.

Vejle er medlem af 100 Resilient Cities, hvor byer over hele verden som bl.a. Los Angeles, Rotterdam, Rio de Janeiro og Sydney skal skabe mere resiliente byer. Ideen bag Rockefellers projekt er, at de 100 byer skal dele deres viden om at løse fremtidens udfordringer. Her kan erfaringerne fra Ny Rosborg forhåbentlig blive et godt bud.

Ambitiøse mål for borgerinvolvering
– Det er en helt unik bydel, Vejle Kommune ønsker at skabe. Det er derfor også et lidt utraditionelt forløb, kommunen har planlagt, fortæller stadsarkitekt Lisbet Wolters. De tre teams, der bliver udvalgt, skal have lyst til at bidrage i en åben, dynamisk proces, hvor de i samarbejde med både kommunen og med hinanden skal dele viden, reflektere, diskutere og skabe løsninger sammen. De skal bl.a. deltage i en række fælles sparringsmøder og workshops for at sikre udveksling og udnyttelse af ideer, og det er nok lidt usædvanligt, siger Lisbet Wolters.

– Vi lægger også meget vægt på den proces for byudvikling, som de deltagende teams foreslår. Vi tror på, at de gode fællesskaber og det attraktive byliv kan kickstartes gennem tidlig involvering af omverdenen, understreger stadsarkitekten. Allerede inden vi tænkte de første tanker om området, inddrog vi alle interesserede borgere, ligesom vi har lavet små forsøg i området, bl.a. med cirkulær økonomi, klima, energi og grønne fællesskaber. Den involvering vil vi gerne udvikle og løfte, understreger Lisbet Wolters.

10. oktober kl. 12 er sidste frist for at tilkendegive, at man gerne vil være et af de tre teams, der får chancen for at være med til at udvikle en ny bydel i Vejle.

Se mere om udbuddet her (pdf download)