Fremtidig placering på plads for Privathospitalet Mølholm

Fremtidig placering på plads for Privathospitalet Mølholm

19. august 2021

Privathospitalet Mølholm er også at finde i Vejle Kommune i fremtiden. Hospitalet har nemlig fundet en attraktiv lokation i Vejle Nord, hvor det er muligt at understøtte hospitalets fortsatte udvikling.

Privathospitalet Mølholm besluttede i foråret at finde en ny lokation i Vejle med henblik på at etablere et nyt sundhedsbyggeri, der opfylder kravene til et moderne hospital. Forud for beslutningen lå en grundig analyse, som pegede på, at hospitalets nuværende placering ikke ville kunne imødekomme fremtidens behov og samtidig sikre hensynet til lokalområdet.

Planerne for etableringen af et nyt hospital er nu rykket et skridt nærmere med erhvervelse af en byggegrund i Vejle Nord. Privathospitalet Mølholm har købt et stykke jord ved adressen Stiftsvej 62. Her er hensigten at opføre et moderne hospital, som skal understøtte den vækst, som hospitalet har oplevet de seneste år og som forventes at fortsætte i fremtiden.

Administrerende direktør, Jesper Bøje, siger:

– Det har gennem noget tid været et ønske for Privathospitalet Mølholm at forbedre vores rammer. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes at finde en placering, som kan understøtte hospitalets fortsatte udvikling til gavn for både medarbejdere og patienter. Den nye placering i Vejle Nord vil bidrage til at sikre, at vi kan opretholde den ønskede patientoplevelse i såvel behandling som adgangsforhold i takt med, at vi vokser, udtaler Jesper Bøje.

Siden sin etablering i 1992 som et af de første privathospitaler i Danmark, er antallet af faglige specialer og behandlinger på Privathospitalet Mølholm vokset støt. Privathospitalet Mølholm behandler årligt mere end 30.000 patienter og beskæftiger over 200 medarbejdere.

Afklaringen om hospitalets fremtidige placering glæder ligeledes borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen:

– Det er dejligt, at det er lykkedes at finde en attraktiv placering til Privathospitalet Mølholm, hvor der er gode muligheder for at skabe netop det hospital, de ønsker. Vi er meget glade for, at hospitalet også i fremtiden er en del af Vejle Kommune. Det er et stort aktiv for både vores borgere og virksomheder, og samtidig fastholder vi rigtig mange gode arbejdspladser i området, understreger borgmesteren.

Næste skridt i processen bliver at få udarbejdet en lokalplan i samarbejde med Vejle Kommune, som står bag salget af en del af den nyerhvervede byggegrund.

De faglige specialer, der har til huse i bygningerne på Brummersvej, forventes at flytte til den nye lokation, når det nye hospital står færdigt. Hvad der herefter skal ske med bygningerne på Brummersvej, er endnu ikke afgjort. Foreløbigt er der, med renoveringen af Brummersvej 4, skabt bedre plads til det administrative personale, indtil de nye rammer i Vejle Nord er på plads.