Fremtidens Vejle i 3D

Fremtidens Vejle i 3D

13. februar 2018

Prognoserne spår, at der i 2050 kan være op mod 100.000 indbyggere i Vejle. Derfor sætter Bylaboratoriet i Vejle fokus på fremtiden med en ny udstilling og et nyt 3D Virtual Reality-studie.

I Bylaboratoriets nye udstilling Fremtidens Vejle kan besøgende blive klogere på, hvordan man sammen gør Vejle til en attraktiv og god kommune at leve i – også i fremtiden.

– Der er fuld fart på udviklingen i Vejle Kommune. Vi har en befolkningsvækst på ca. 1.000 borgere om året, nye virksomheder flytter hertil, og nye boligbyggerier er på vej. Samtidig har vi også en række udfordringer, som vi skal håndtere og finde gode løsninger på. Det gælder f.eks. mobilitet og klima. Fremtiden vedrører os alle sammen, og udstillingen i Bylaboratoriet er et godt udgangspunkt for at gå i dialog i hele kommunen om udviklingen af vores byer og nærområder, siger formand for Teknisk Udvalg Christoffer Melson.

– I dag har vi en meget større viden om, hvad der skaber den gode by, end vi havde for bare 20 år siden. Det giver os mulighed for at lave klog byudvikling, der skaber rammerne for det gode liv, og som samtidig løser nogle af vores samfundsudfordringer, påpeger direktør for Teknik & Miljø Michael Sloth.

Fremtidens Vejle
Udstillingen stiller bl.a. spørgsmål som:
· Kan vi indrette byer, så vi bliver sundere af at leve i dem?
· Kan vi designe byer, så de inviterer til fællesskab?
· Hvad er en digital by, og hvad kan den hjælpe os med?
· Hvorfor er det godt at tage del i udviklingen af sit lokalområde?

Og så zoomer udstillingen ind på seks vigtige principper, der er er med til skabe det gode liv i Fremtidens Vejle: En grønnere by, aktive bymidter, bykvarterer med kant, forbindelser og flow, aktive borgere og den digitale by.

Nyt 3D Virtual Reality-studie
Vejle Kommune er den første kommune i Danmark, der investerer i et 3D-studie. Her bliver der adgang til fremtiden. Og til fortiden. Og til en verden, der kun er fiktion. Her er fremtidens Vejle i 3D. Man kan se, hvilke projekter der er på vej, hvor store de bliver, og hvordan de passer til virkeligheden. I 3D-studiet bliver nye og spændende data tilgængelige på nye måder.

Lisbet Wolters, som er stadsarkitekt i Vejle Kommune, siger:
– De nye digitale værktøjer giver mulighed for at gøre arkitektur og byudvikling meget mere tilgængelig for alle, fordi det ikke kræver faglig viden at forstå en 3D-model. Det skaber samtidig større sikkerhed for investeringerne, når vi kan teste nye byggerier og projekter i den digitale bymodel, inden de føres ud i livet.

Vild med vand
Vejle by er et af ti områder på landsplan, der er udpeget som særligt oversvømmelsestruede. Derfor arbejder Vejle Kommune med, hvordan vandet kan blive et aktiv og skabe nye oplevelser. I udstillingen “Fremtidens Vejle” kan de besøgende selv skabe virtuelle oversvømmelser på en stor model af Vejle og se, hvordan kommunen arbejder med bl.a. stormflodssikring og regnvandsløsninger.