Fremtidens bydel skal udvikles på holme

Fremtidens bydel skal udvikles på holme

05. maj 2019

Foto: Vejle Kommune

Et enigt Økonomiudvalg har valgt at arbejde videre med Team Møller & Grønborgs bud på Vejles nye resiliente bydel, Ny Rosborg. Et forslag, der kombinerer kvaliteterne fra byen og naturen - og bruger en laboratorietankegang som svaret på, hvordan udfordringer kan vendes til muligheder.

Seks holme med hver sin identitet og bundet sammen af et blågrønt landskab skal danne ramme for bylivets fællesskab. Det er kernen i det skitseforslag, som et enigt Økonomiudvalg har valgt skal være udgangspunktet for en udviklingsplan for Vejles nye bydel, Ny Rosborg.

Det valgte forslag er udarbejdet af Team Møller & Grønborg, som nu har opgaven med at fortsætte den involverende proces og udfolde koncepterne til en egentlig udviklingsplan i løbet af 2019.

– Vi har som noget helt nyt valgt at lave et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams er blevet indkøbt til at give deres bud på, hvordan vi kan realisere byrådets vision for Ny Rosborg. Det er der kommet tre meget spændende idéforslag ud af, som alle har fine kvaliteter. Det valgte team har udarbejdet et virkelig stærkt forslag, der dels bygger videre på Vejle bys historiske placering i ådalen og dels tilbyder helt nye kvaliteter til den nye bydel, til hele byen og til alle, der allerede bor i Vejle, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune og tilføjer:

– Det er dog vigtigt at understrege, at det valgte forslag stadig kun er en skitse og nogle udviklingsprincipper, som vi arbejder med. Vi kommer givetvist også til at indarbejde nogle af de tanker og idéer fra de øvrige to forslag i den endelige udviklingsplan.

En ambitiøs vision og et stærkt hovedgreb

Oplægget har været en spændende udfordring for de tre teams. Ny Rosborgs ca. 80 hektar store område ligger mellem Vejle by og Vejle Ådal med naturområdet Kongens Kær som nærmeste nabo. Området består af både et deponi, beskyttet natur og fortidsminder samt forskellige flader med engarealer og grusparkering.

Alle tre teams har med deres forslag formået at komme med visionære bud på hovedgreb, der kan skabe en resilient bydel som en del af byen og i sammenhæng med naturen. Med andre ord har de levet op til den ambitiøse opgave, som byrådet med visionen har stillet for Ny Rosborg.

– Hovedgrebet med en bydel, der består af seks holme, er en stærk idé, der giver mulighed for at udvikle flere spændende scenarier i den næste fase, hvor både skala, arkitektur og miljø kan konkretiseres nærmere. Forslaget bevarer og understøtter de mange landskabsmæssige og rekreative kvaliteter, som området har i dag, og sikrer, at bydelen også tilbyder noget til alle, der ønsker at bruge området, men ikke nødvendigvis skal bo der, siger Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune og supplerer:

– Idéen om Ny Rosborg som laboratorium for resiliens giver desuden projektet et internationalt format, der rummer mange muligheder for at videreudvikle en del af byen, som er unik og helt særlig for Vejle.

Resilient holmeby

Hos Team Møller & Grønborg er der naturligvis stor glæde over, at deres skitseforslag er valgt som grundlag for Vejles nye bydel.

– Vi er ekstremt glade og stolte over at skulle bidrage til udviklingen af Ny Rosborg, fremtidens resiliente bydel i Vejle. Vores vision for bydelen er at skabe en række byholme, som fletter Vejle sammen med den fantastiske natur i ådalen kun 1,5 km fra bymidten. Holmene gør den fremtidige by resilient i forhold til klimaforandringer og skaber samtidig rammen om bydelsfællesskaber og aktiviteter for fremtidens borgere i Ny Rosborg og Vejle som helhed, siger Mads Tenney Jordan, leder af teamet og adm. direktør i Møller & Grønborg, og tilføjer:

– Nu ser vi frem til at komme i dialog med borgere og politikere om planen, så vi sammen kan gøre den endnu bedre.

Skaber liv før by

Ønsket om at forvandle arealet ved Rosborg til en ny bydel bunder i, at flere og flere får øjnene op for, at Vejle Kommune er en dejlig by, de gerne vil leve, bo og arbejde i. Der er altså brug for flere bynære boliger.

– Vi har gjort noget helt nyt med Ny Rosborg i forhold til, når vi normalt udvikler nye boligområder. Nemlig at forsøge at skabe liv gennem tests og eksperimenter i en bydel, inden den overhovedet er bygget. Og vi har gjort det i tæt samarbejde med borgerne, siger Jens Ejner Christensen.

Den strategi holder kommunen fast i og inviterer derfor i morgen, lørdag 4. maj kl. 10-13, til Åben By i Ny Rosborg ved Infopavillonerne på Vestre Engvej, hvor alle tre skitseforslag kan studeres. Har man gode idéer og tanker til, hvordan det valgte skitseforslag kan udvikle sig, er der mulighed for at bidrage med dem på dagen.

Kort vej fra ønske til realitet

Besøgende vil også få mulighed for at se nærmere på upcycle pavillonen på Vestre Engvej skabt af byggeaffald, komme tæt på varmen fra energipælene og smage på planterne i Skovhavegruppens have.

Der bliver noget for alle aldersgrupper. I morgen indvier borgmesteren nemlig også den midlertidige legerute, som er et eksempel på, hvor kort afstanden kan være fra borgerønsker over politisk prioritering til realiseret projekt.