Forberedelsen til Ny Rosborgs første holme er i gang

Forberedelsen til Ny Rosborgs første holme er i gang

26. november 2020

Tekst: Charlotte Nygaard
Foto: Visualiseringer: Lytt Architecture

Arbejdet med at forberede Vejles nye bydel, Ny Rosborg, er så småt i gang. I disse dage bliver der kørt jord til Nordholmen, som er den holm af i alt seks i den kommende bydel, der bliver udviklet først.

Der køres i øjeblikket lastbiler med ladfulde af rent muld, råjord og sand til de områder af det kommende Ny Rosborg, som skal give plads til de første af i alt seks holme – nemlig Nordholmen og Rosborg Ø samt Trædballe Banke. Samtidig udføres der geotekniske undersøgelser af undergrunden ved både Nordholmen, Rosborg Ø og Trædballe Banke.

Første skridt er det forberedende arbejde med at tilføre jord til områderne, som skal sikre, at både naturen og de hævede holme kan etableres på et solidt fundament. Efterfølgende skal jorden bearbejdes til de grønne og blå naturområder, der sammen med holmene danner landskabet i Ny Rosborg.

Hvor meget jord, der bliver kørt til området, afhænger af, hvor meget det sætter sig. Derfor laves der også undersøgelser af undergrunden, ligesom der løbende bliver holdt øje med, hvordan jorden arbejder.

Der tilføres jord i området, som skal sikre, at både naturen og de hævede holme kan etableres på et solidt fundament. (Visualiseringer: Lytt Architecture)

 

Forberedelsen af holmene vil strække sig over de næste par år. De forskellige jordtyper bliver placeret i bunker, før de bliver fordelt på arealerne. På den måde sikres det, at jorden kommer det rigtige sted hen på det rette tidspunkt.

 Arbejder i tre spor

– Vi arbejder ligesom i tre spor: Inden vi begynder at lægge jord på, foretager vi geotekniske undersøgelser, så vi sikrer, at vi ikke påvirker undergrunden og grundvandet i de omkringliggende områder negativt med arbejdet. Samtidig arbejder vi med landskabsplanen for at skabe et fantastisk område, der ligger helt rigtigt og er tilpasset omgivelserne. Lige nu arbejdes der ud fra den allerede eksisterende lokalplan, mens den endelige udformning af det fremtidige landskab defineres i den kommende planlægning, siger Lars C. Buksti, planchef i Teknik & Miljø.

Sådan bygges landskabet op

Landskabsplanen vil beskrive, hvordan den endelige udformning skal være, herunder højde og afstande, beplantning og vandhåndtering. Planen kommer bl.a. til at fastlægge de helt nøjagtige koter og dermed, hvor meget jord der i sidste ende skal tilføres for at kunne realisere de første etaper af Ny Rosborg.

Det er de to bynære holme, Nordholmen og Rosborg Ø, til højre i visualiseringen, samt Trædballe Banke øverst til venstre i visualiseringen, der forberedes til. (Visualiseringer: Lytt Architecture)

 

Landskabsplanen danner baggrund for det kommuneplantillæg og rammelokalplan for området, der også er på vej.

I forbindelse med skitseringen laver kommunen et “prøvefelt” i området ved Nordholmen, hvor man kan se, hvordan det fremtidige landskab bygges op.

Hvad sker der ellers i området?

Verden står ikke stille. For at sikre fremtidens forsyning vil der også ske andre ting i området, som ikke direkte har noget med Ny Rosborg at gøre.

I den sydlige del af området ved Nordholmen får TVIS en midlertidig arbejdsplads, mens forsyningsselskabet etablerer en ny transmissionsledning. Den midlertidige arbejdsplads vil få en naturlig ramme i form af volde med blomster og plads til insekter, så den passer ind i visionen for Ny Rosborg om at gøre tingene på nye måder og skabe merværdi.

Nord for Trædballe Banke er Vejle Fjernvarme i gang med at etablere en vekslerstation. Det er en udbygning af varmeforsyningen, som ud over det tekniske aspekt også vil bidrage til fortællingen om, hvordan man kan skabe oplevelser og læring på nye måder, når man arbejder med byudvikling.

Ren genbrugsjord

Det jord, som tilføres områderne for den kommende Nordholm, Rosborg Ø og Trædballe Banke, er ren genbrugsjord, der kommer fra andre store projekter i kommunen – bl.a. fra Forbindelsesvejen vest om Uhre. På den måde kommer Vejles nye resiliente bydel til at hvile på et bæredygtigt fundament.

– Når man skal anlægge et så stort og ambitiøst projekt som Ny Rosborg, så tager det tid. Den jord, vi tilfører området, skal have mulighed for at sætte sig, så vi er sikre på at få skabt et solidt fundament, vi efterfølgende kan udforme landskabet ud fra, siger Lars C. Buksti.

Her kan du følge med i tilblivelsen af Vejles nye bydel, Ny Rosborg