Food Innovation House i Vejle er valgt som hub til den nationale fødevareklynge

Food Innovation House i Vejle er valgt som hub til den nationale fødevareklynge

19. november 2021

Tekst: Pressemeddelelse
Foto: Dandy Business Park

Food Innovation House i DANDY Business Park i Vejle, er udpeget som et af tre nye hubs af Food & Bio Cluster Denmark, den nationale klyngeorganisation.

Det betyder, at Food Innovation House bliver den forlængede arm for den nationale klyngeorganisation med et satellitkontor og mulighed for at samarbejde om vores fokusområder: udvikling af bl.a. plantebaserede fødevarer, digitalisering inden for fødevareområdet – specielt sporbarhed og produktion – videreudvikling af et gastronetværk og undervisning formidlet af kokke, arbejde med mentor/venturekapital til skalering af fødevarevirksomheder, hjælp til eksport – specielt målrettet Tyskland – og generelle udviklingsprojekter med henblik på vækst for små og mellemstore fødevarervirksomheder.

Du vil finde en eller flere tilknyttede medarbejdere fra klyngen, der i samarbejde med Gyda Bay, der er COO i Food Innovation House vil koordinere og hjælpe virksomheder videre ud fra et konkret behov. Derudover vil samarbejdet byde på events, matchmaking, innovationsprojekter og workshops, der specifikt møder virksomhedernes behov.

Food Innovation House er et triple helix innovations hus på 3.000 m2, hvor store og små fødevarevirksomheder allerede i dag kan samarbejde med vidensinstitutioner og det offentlige om at fremme velsmagende, bæredygtige og sundere fødevarer. Alt med henblik på vækst, jobskabelse og eksport.

– Huset egner sig perfekt til samarbejdet, da innovation er en helt naturlige del af husets dna. Vi har de fineste Live Labs i form af blandt andet udviklingskøkken, udviklingsbageri, fotostudie og demosupermarked. Derudover har vi i vores hverdag et naturligt fokus på matchmaking og innovation, så jeg ser virkelig frem til samarbejdet, siger Gyda Bay, COO i Food Innovation House.

Food Innovation House rummer blandt andet et stort innovationskøkken.

Klyngen arbejder målrettet med innovation i hele værdikæden og er en medlemsbaseret organisation, der har fokus på tre områder:

  1. Levere bæredygtige, sunde og sikre fødevarer til en voksende verdensbefolkning
  2. Sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet
  3. Udnytte de teknologiske muligheder inden for fx digitalisering og automatisering fuldt ud

– Det glæder mig at Food Innovation House er blevet valgt som fødevarehub. Det er en fantastisk mulighed for de virksomheder, der bor i Food Innovation House, for klyngens medlemmer og for hele fødevaredanmark, udtaler Jørgen Andersen, CEO i DANDY Business Park.

– Jeg er virkelig glad for aftalen, og jeg ser frem til, at aktiviteterne indenfor fødevareudvikling og gastronomi bliver endnu mere nationale, siger Per Mandrup fra Culinary Instiute by Vejle Erhverv, der er Vejle Kommunes fødevaresatsning med base i Food Innovation House.

Food Innovation House er placeret i virksomhedsklyngen Dandy Business Park, der ligger i den nordlige del af Vejle og kan ses fra motorvej E45.

Food & Bio Cluster Denmark er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som den nationale klyngeorganisation frem til udgangen af 2024. Formålet er at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for hele værdikæden af fødevarer og bioressourcer nationalt og internationalt. Dette skal ske via samarbejder og videndeling mellem virksomheder, vidensinstitutioner og andre relevante aktører.

– Det er vores klare mål med etableringen af nye hubs at bidrage til at skabe nærhed og intensivere både mængden og kvaliteten af innovation med adgang til viden, udviklingsfaciliteter og finansiering af innovation på nationalt niveau, siger direktør Lars Visbech Sørensen, Food & Bio Cluster Denmark.

Food & Bio Cluster Denmark har med de seneste satsninger i alt otte kontorer geografisk fordelt over hele Danmark med hovedkontor i Agro Food Park, Aarhus og med kontorer i København, Aalborg, Viborg, Holstebro og nu også i Vojens, Slagelse og Food Innovation House i Vejle.