Første spadestik er taget til mere innovation

Første spadestik er taget til mere innovation

17. januar 2017

Tekst: Jesper Lilleris
Foto: Michael Godsk

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tog det første spadestik til Food Innovation House, som skal blive det rum, hvor virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner sammen tænker store tanker i at udvikle fødevarer i øjenhøjde.

– For mig er det vigtigt at se på sammenhængen mellem vores sundhed og fødevarer, og på hvordan vi ved hjælp af kosten kan gøre noget ved sundheden. Og i den forbindelse er samarbejdet mellem fødevareproducenter, virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner helt essentielt. Her ser jeg Food Innovation House som et rum, hvor man sammen kan tænke store tanker i at udvikle fødevarer, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, da han i dag, sammen med Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, og direktør Jørgen Andersen tog første spadestik til Food Innovation House i Vejle Nord.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen glæder sig over samarbejdet mellem fødevareproducenter, virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner.

Innovationslegeplads
Food Innovation House bliver et hus, hvor fødevarevirksomheder, detailhandlere, forskningsinstitutioner, myndigheder og regionale og nationale netværk og institutioner mødes og på kryds og tværs arbejder sammen for sundere og endnu bedre fødevarer og til gavn for vækst og jobskabelse.

– Vi drømmer om et hus, som dagen igennem summer af liv med aktiviteter og innovationsprojekter. Det kan fx være tværfaglige projekter indenfor forebyggelse af overvægt blandt børn eller bedre måltidsløsninger til offentlige institutioner, og der er mange, mange flere muligheder, sagde direktør for Food Innovation House, Jørgen Andersen. 

Regionalt og nationalt fyrtårn i Vejle
Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, udtrykte glæde over at få endnu et spændende udviklingsmiljø i Vejle, hvor Food Innovation House vil blive et ikke alene regionalt, men også nationalt fødevarefyrtårn, der som legeplads for innovation og undren vil tiltrække fødevareinteressenter fra hele landet. Og sikkert også udlandet.

-Jeg er sikker på, at der kommer nogle spændende og konkrete resultater ud af samarbejdet, som vil styrke fødevarevirksomhederne i området og trække nye til. I 2016 har vi sagt goddag til 476 virksomheder, der flyttede til Vejle. Vi ser gerne mange flere, sagde borgmester Arne Sigtenbjerggaard .

Galleri: se alle billederne fra det første spadestik til Food Innovation House

Stor interesse
Siden den spæde start i 2014 er der holdt møder med flere end 100 virksomheder, regionale og nationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt kommuner og netværk for at finde ud af, hvad man havde behov for og savnede.

Det er Givesco og Bagger-Sørensen Invest, der står bag byggeriet, ligesom en lang række stærke partnere står klar til at gøre brug af huset, der vil stå klar ved årsskiftet 2017/2018. Det drejer sig bl.a. om de to fødevarenetværk Fødevareklubben og Madværket samt virksomheder som Dagrofa, Givesco, Bagger-Sørensen, Fayrefield FoodTec Scandinavia, Lacto Foods, Scandic Food, Embal-lagegruppen, Kohberg Bakery Group, Aquapri, Food is More, Danespo, LogIT/mediaplus/FMCG mfl. Endelig vil også en række videnspartnere blive involveret i de mange aktiviteter og projekter, der kommer til at foregå i huset – bl.a. Madkulturen, Vejle Kommune, Agro Business Park, Future Food Innovation, Erhvervs Akademiet Lillebælt samt University College Lillebælt.