Flot opbakning til nyt Business Vejle-tiltag

Flot opbakning til nyt Business Vejle-tiltag

13. september 2018

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Simon Meyer

Mere end 90 erhvervsledere mødte frem, da BusinessVejle inviterede til Business Breakfast med beskæftigelsesministeren som særlig gæst.

Der blev indtaget rigelige mængder kaffe og morgenboller, da omkring 90 erhvervsledere fra Vejle-området om morgenen den 11. september mødtes til Business Breakfast hos Vingsted Hotel og Konferencecenter.

Business Breakfast er et nyt tiltag fra BusinessVejle, der er en videreudvikling af månedlige borgmestermøder, der hidtil er blevet holdt første tirsdag i måneden, hvor erhvervsledere kunne møde borgmesteren til en kort orientering om aktuelle emner.

Formand for BusinessVejle, Peter Skou bød velkommen til forsamlingen, der hovedsageligt bestod af ledere og chefer fra erhvervsforeningens ca. 200 medlemsvirksomheder.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var særligt indbudt til at give en politisk orientering om tilstanden på det danske arbejdsmarked.

Minister: Beskæftigelsen op – arbejdsløshed ned
BusinessVejle havde i anledning af premieren på det nye mødeformat inviteret beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, til at give en orientering om den dagsaktuelle status på det danske arbejdsmarked.

Og det var en minister, der havde taget de positive budskaber med til sin gamle hjemegn.

– Beskæftigelsen slår hver måned rekord, og der er ingen grund til at beskæftigelsen ikke vil komme til at stige yderligere i de kommende år, sagde beskæftigelsesministeren.

Lund Poulsen forventer også, at arbejdsløsheden vil falde yderligere det næste år. ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik ligger arbejdsløshedsprocenten på 3,9. Beskæftigelsesministeren tror dog på, at den kan komme helt ned på 3,5 procent inden for det næste år.

Ministeren glædede sig også over, at der ifølge egne beregninger er 62.700 færre på offentlig forsørgelse i på landsplan. Bl.a. er der 26.600 færre på kontanthjælp.

– Der er dog store forskelle på kommunerne, sagde Lund Poulsen, og tilføjede, at man i Vejle Kommune gør det godt.

God gænge
Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, var også inviteret til at give en lokalpolitisk orientering til forsamlingen.

Borgmesteren, der stod foran at skulle lede årets budgetforhandlinger, betonede, at kommunen er i en ”god gænge” med lav arbejdsløshed og en velpostret kommunekasse. Fra salen blev borgmesteren spurgt, hvad kommunen gør for at forbedre de trafikale forhold i kommunen.

– Vejlefjordbroen når snart sit maksimale belastningspunkt. Derfor er infrastrukturen et område, hvor vi gerne ser handling snarest muligt. Derfor har jeg sammen med de øvrige borgmestre i Trekantområdet sendt et brev til trafikministeren, hvor vi fortæller ministeren, at debatten om en mulig Kattegatforbindelse ikke skal skygge for investeringer, der hvor det trænger mest, sagde borgmesteren.

Han ser gerne, at E45 udbygges, og at der bliver arbejdet videre med linjeføringen af en mulig Hærvejsmotorvej. 

Du kan se flere billeder ved at klikke på billedet herover.

Flere møder i støbeskeen
Peter Skou kunne afslutningsvis fortælle, at BusinessVejle arbejder på at nå 300 medlemmer inden for det næste år, og at man ønsker at der skal være færre arrangementer i BusinessVejle – til gengæld skal arrangementerne have en højere kvalitet.

Man planlægger at holde 12 arrangementer om året – tre hvert kvartal.

Derudover har BusinessVejle etableret tre tænketanke, der har til opgave at skabe samarbejde mellem nye og eksisterende virksomheder. Temaerne for de tre tænketanke er: Food, Grøn omstilling og Noget for Vejle.

Sidst, men ikke mindst, så fortalte Peter Skou, at BusinessVejle planlægger en ny hjemmeside og en platform for sociale medier. Man har ikke været tilfreds med foreningens hjemmeside. Den skal derfor opdateres, så det bliver lettere at finde information ligesom foreningen også skal have en tilstedeværelse på diverse sociale medier.