Flest virksomheder flytter til Vejle fra…

Flest virksomheder flytter til Vejle fra…

13. december 2017

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Preben Stentoft

I 2016 flyttede 476 virksomheder til Vejle. En fjerdedel af virksomhederne kom fra én bestemt kommune.

Aarhus.

I 2016 rykkede 129 virksomheder teltpælene op og forlod smilets by, for til gengæld at etablere sig 70 kilometer mod syd i Vejle.

Til gengæld vendte kun 28 vejlensiske virksomheder snuden mod Aarhus i selvsamme periode. Det viser bearbejdede tal fra Bisnode. 

I alt tiltrak Vejle Kommune 476 virksomheder fra 1. januar 2016 til udgangen af samme år. Dermed kom 27 procent af Vejle Kommunes tilflyttende virksomheder fra Aarhus.

Fra Midtjylland til Vejle
Tallene fra Bisnode, der står at læse i Vejle Kommunes årsrapport over virksomhedsbevægelser i 2016, tegner billedet af en fremgangsrig kommune, der har held til at tiltrække virksomheder og arbejdspladser.

Med en tilflytning af 476 virksomheder og 352 fraflytninger havde Vejle dermed en nettotilflytning på 124 virksomheder i 2016. Ifølge Bisnodes opgørelse medførte disse bevægelser en nettotilførsel på 307 arbejdspladser. De fleste indenfor engros- og detailhandel.

På regionalt niveau var Region Midtjylland den største afgiver af virksomheder til Vejle og den største modtager af vejlensiske fraflyttere: 257 tilflyttervirksomheder og 149 fraflyttervirksomheder.

Kilde: Bearbejdet data fra Bisnode