– Det ligger i vores DNA

– Det ligger i vores DNA

30. november 2016

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Nils Rosenvold

Socialt engagement falder helt naturligt for de nominerede til prisen som årets rummelige virksomhed, der uddeles 6. december i Green Tech Centret.

Fire ud af fem nominerede til prisen som årets rummelige virksomhed har ikke formuleret en officiel politik i forhold til at være socialt rummelig. Det til trods, så hjælper de fem nominerede virksomheder mange borgere med sociale, psykiske eller andre udfordringer, da det sociale engagement falder dem helt naturligt.

– Vi har ingen skriftligt formuleret politik, men hele virksomheden er involveret og engageret i opgaven – ligesom vores bestyrelse også ønsker, at vi er aktive i forhold til at være socialt rummelige, forklarer man i SuperBrugsen Jelling, der er en af årets nominerede.

Her følger begrundelserne for indstillingerne til prisen som årets rummelige virksomhed 2016:

SuperBrugsen Jelling
Jelling Brugs ikke går på kompromis i forhold til, at der er en forretning, der skal drives. Men samtidig formår man at finde arbejdsopgaver, der bliver særligt tilrettelagt for at imødekomme skånehensyn til praktikanter, der kan have store fysiske og psykiske vanskeligheder. Man er optaget af en god personalesammensætning, hvor vilje, rummelighed og personlighed fylder meget mere end perfekte medarbejdere i højt tempo. Jelling Brugs har i mindst 20 år modtaget personer i praktik, løntilskud, fleksjob m.v.

Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Hotel og Konferencecenter gik i 2015 ind i opgaven som virksomhedscenter for borgere i ressourceforløb. Borgere i praktik i Vingsted indgår som en ekstra hånd i virksomheden på lige fod med det øvrige personale og har mulighed for at blive prøvet af i flere funktioner. En mentor, der står til rådighed dag og nat, er blevet udpeget, og i et samspil skabes der grobund for, at praktikanterne kan arbejde i det tempo, de magter.

ArtusByg
Det ligger alle medarbejdere i ArtusByg meget på sinde, at der i ArtusByg skal være plads til alle. Rummeligheden går langt ud over ledelsesniveauet, og der er en udtalt stolthed over, at medarbejderne tager sig godt af praktikanter og lærlinge. Man er tydelige omkring sit samfundsansvar. Det betyder, at virksomheden beskæftiger flere flexjobbere, seniormedarbejdere og andre udsatte grupper. Derudover har ArtusByg også påtaget sig opgaven at adoptere en skoleklasse.

Triplecut
Triplecut har i mere end ti år modtaget personer i praktik, løntilskud, fleksjob og andet. Virksomheden er god til at afklare, hvad praktikanterne kan og ikke kan. De støtter også omkring private forhold, hvis det har betydning for jobsituationen. De har også vist en villighed til at ansætte personer i ordinære stillinger efter et forløb, hvor de har givet borgeren tid til at udvikle sig, så borgeren bliver hjulpet ud af sin komfortzone og ind i en positiv retning – både i privatlivet og i arbejdslivet.

Universal Transport
Universal Transport strækker sig langt for at hjælpe. De er parate til at give folk flere chancer, hvis de ikke lige i første omgang kan finde ud af jobbet, møde stabilt op eller på anden vis har personlige udfordringer. Virksomhedens tilgang har hjulpet mange. Et eksempel var en person, der ikke havde arbejdet i otte år. Personen havde ofte sygedage, kom for sent og var ikke åben over for opgaver og mødetider. Efter samtaler blev der enighed om, at hvis han kunne leve op til nogle krav, så kunne der også blive tale om en permanent fremtid i virksomheden. Han gjorde så store fremskridt – både personligt og professionelt – at Universal Transport siden ansatte personen som gruppeleder med ansvar for virksomhedens lager.

Pris uddeles 6. december
En dommerkomité med formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle Kommune, Christoffer Melson, i spidsen og med repræsentanter fra bl.a. DA, LO, Dansk Handicaporganisation, Integrationsrådet og Vejle Amts Folkeblad skal udpege den endelige vinder af prisen som årets rummelige virksomhed.

Vinderen offentliggøres i forbindelse med prisuddelingen tirsdag 6. december ved et arrangement i Green Tech Centret på Lysholt Allé 6, hvor alle finalisterne vil være til stede. Der er 15.000 kr. til vinderen af virksomhedsprisen. Ved samme arrangement vil prisen for årets mentor også blive uddelt. Vinderen af prisen som årets mentor modtager 10.000 kr.

Ved samme arrangement bliver der også uddelt tre priser af hver 5.000 kr. til årets succeshistorier på beskæftigelsesområdet.