Det betyder trafik-investeringsplanen for Vejle

Det betyder trafik-investeringsplanen for Vejle

15. marts 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen
Foto: Nils Rosenvold

Ny aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti skrotter togbroen over Vejle Fjord og sender milliarder til udbygning af motorveje omkring Vejle. Samtidig er en ny jernbane til Billund Lufthavn på tegnebrættet.

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede 12. marts 2019 en politisk aftale om prioriteringen af fremtidens trafikinvesteringer.

Aftalen rummer investeringer i dansk infrastruktur på 112,7 milliarder kroner, som skal udmøntes frem mod 2030.

For borgerne i Vejle Kommune og pendlere, der ofte passerer gennem kommunen, rummer aftalen en række interessante perspektiver. Der er nemlig sat penge af til en del infrastrukturprojekter, der direkte påvirker den trafikale udvikling i Vejle Kommune.

Herunder kan du læse mere om detaljerne i de infrastrukturprojekter, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt skal gennemføres i og omkring Vejle Kommune.

Eftersom ingen af partierne i oppositionen er med i aftalen, er det muligt, at en eventuel ny regering efter et folketingsvalg helt eller delvist vil skrotte aftalen, for til gengæld at udforme en helt ny aftale med andre prioriteringer.

Linjeføringen af en ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give. Det er ikke besluttet om ruten skal gå øst eller vest om Billund. (foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Ny Midtjysk Motorvej, Haderslev-Give
Anlæg af en parallelmotorvej til E45 – også kaldet Hærvejsmotorvej – har længe været diskuteret. I 2016 blev der igangsat en VVM-undersøgelse af ruten mellem Haderslev og Give, som forventes at være færdig i 2019. Samtidig vil forligspartierne gennemføre en forundersøgelse af en fortsættelse en en midtjysk motorvej mellem Give og Hobro.

I VVM-undersøgelsen af projektet undersøges både en linjeføring øst og vest om Billund. Ruten øst om Billund vurderes at koste 5,8 milliarder kroner, mens den vestlige har et overslag på ca. 7,5 mia. kr.

Når VVM-undersøgelsen er færdig vil Vejdirektoratet i slutningen af 2019 komme med en ruteanbefaling til politikerne, så der kan træffes en beslutning om linjeføringen i starten af 2020. Derefter er det planen, at den første spade sættes i jorden i 2023.

Motorvej E45 mellem Vejle og Skabderborg skal ifølge aftalen udvides fra fire til seks spor. (foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Udvidelse af E45, Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S
Bilister, der ofte kører på strækningen fra Skanderborg til Vejle oplever, at der kan være store trængselsproblemer i myldretiden. Den 35 kilometer lange strækning er en central del i det overordnede motorvejsnet, der binder nogle af Danmarks største vækstområder sammen med Vejle og Trekatområdet i syd, og Aarhus i nord.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at der gennemføres en VVM-undersøgelse af projektet for at udvide motorvej E45 fra fire til seks spor på hele strækningen. Undersøgelsen ventes færdig i 2020.

Forligspartierne har afsat 3 milliarder kroner til projektet, der skal igangsættes i 2023.

Linjeføringen af Billundbanen er ikke lagt fast endnu. (foto: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Billundbanen
Hvis man skal flyve på charterferie fra Billund Lufthavn, er det i dag ikke muligt at tage toget til Danmarks næststørste lufthavn. Der er dog fast busbetjening fra Vejle, der afgår omtrent hver halve time.

Med anlæggelsen af en ny jernbane til Billund, kobles banen på den eksisterende Vejle-Herning-strækning. Dermed vil der være togforbindelse mellem Billund lufthavn og Billund by fra Vejle. Partierne bag forliget har meldt ud, at de snarest muligt vil mødes for at fastlægge linjeføringen for den kommende jernbane.

I alt er der prioriteret 926 millioner kroner til at anlægge den ny jernbane mellem Vejle og Billund, og aftaleparterne er også enige om at sikre finansiering til den efterfølgende togdrift inden banen åbner.

I forlængelse heraf vil parterne drøfte den fremtidige drift samt økonomien i forbindelse med Billundbanen med lokale parter med ansvar for den kollektive bustrafik.

Togbro over Vejle Fjord droppet
Ved at indgå en politisk aftale med regeringen har Dansk Folkeparti samtidig opsagt forliget om Togfonden, der i 2010 blev indgået mellem Dansk Folkeparti og den daværende S-SF-R-regering.

Det betyder, at en ny jernbanebro over Vejle Fjord ikke bliver prioriteret.

Aftaleparterne begrunder beslutningen med, at projektet til trods for meget betydelige udgifter alene vil give en meget beskeden tidgevinst.

Et skitseforslag til, hvordan en ny havnetunnel kunne udformes, og hvordan havnepladsen, hvor der i dag er en rundkørsel, kan omdannes til et spændende torv med havnebad. (Foto: RAVN Arkitektur for Vejle Kommune)

Alternative ruter ved trængsel på Vejlefjordbroen
Den 48 sider lange politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti rummer på side 32 også to linjer, der kan får stor betydning fremtidens trafik i Vejle.

Aftaleparterne er nemlig enige om, at ”Vejdirektoratet skal gå i dialog med Vejle Kommune om løsningsmodeller og anvendelsen af alternative ruter ved trængsel på Vejlefjordbroen.”

Står det til aftalepartierne skal staten dermed være med til at finansiere trafikløsninger i Vejle by, der bliver påvirket af voldsom trængsel, når der er ulykker på Vejlefjordbroen.

Vejle Kommune har allerede i Mobilitetsplan 2018-2030 udarbejdet forslag til løsninger, der kan modvirke trængsel. Det drejer sig blandt andet om den såkaldte havnerute fra Horsensvej til Fredericiavej, der vil sende trafikken gennem en tunnel ved Vejle Havn, hvor der i dag er en rundkørsel.

Projektet indebærer også en udvidelse af ruten til fire spor og vil koste i omegnen af 425 millioner kroner. I aftaleteksten er der dog ikke sat navn eller beløb på de trafikløsninger, som Vejdirektoratet skal i dialog med Vejle Kommune om.