Corona-ramte virksomheder sender medarbejdere på virtuel skolebænk

Corona-ramte virksomheder sender medarbejdere på virtuel skolebænk

24. marts 2020

Tekst: Bente Lund Hansen
Foto: Unsplash

Flere virksomheder overvejer at sende hjemsendte medarbejdere på digital efteruddannelse, mens uddannelses-institutionerne forbereder sig på et virtuelt rykind.

Hotelkæden Scandic har opfordret et stort antal af deres medarbejdere til at tage en digital efteruddannelse, mens de er hjemsendt fra arbejde. Scandic er én af de virksomheder, der er hårdt ramt af den globale Corona-epidemi og hotelkæden sendte flere hundrede ansatte hjem, da bookingerne dykkede brat.

– Vi er i en alvorlig situation som følge af Corona-epidemien. Konsekvensen har været, at vi aktuelt har mange medarbejdere med begrænsede arbejdsopgaver. Derfor glæder vi os over muligheden for, at vores medarbejdere kan dygtiggøre sig igennem Campus Vejles onlinekurser. Der er mange spændende muligheder, som kan komme den enkelte til gode ligesom, at Scandic kan drage nytte af medarbejdernes nye viden. Kort sagt er dette win-win,” siger Anne Mette Pedersen, HR-direktør i Scandic.

Scandic er langt fra den eneste virksomhed, der ønsker at bruge en ellers træls situation til at udvikle både virksomhed og medarbejdere. Derfor er flere uddannelsesinstitutioner – herunder Campus Vejle og UCL – da også i fuld gang med at omlægge deres undervisning til digitale klasseværelser.

De har tiden, vi har teknologien
– Det er vores samfundsopgave at opkvalificere mennesker, og lige nu har en lang række medarbejdere tid, mens vi har teknologien, siger Bo Glerup, uddannelseschef ved UCL, der lige nu er ved at lægge sidste hånd på deres nye digitale kursusplan.

Bo Glerup understreger, at den digitale opkvalificering for langt de fleste virksomheder ikke vil medføre flere udgifter i en i forvejen økonomisk presset tid:

– Der er rigtig mange støttemuligheder og mit bud er, at 95% af virksomhederne ikke behøver at have penge op af lommen, siger Bo Glerup.

Hvilken støtte, virksomhederne kan få, afhænger blandt andet af hvem kursisterne er og hvor de er ansat, og derfor opfordrer Bo Glerup virksomhederne til at tage kontakt med de enkelte skoler, hvis man er i tvivl.

Godt alternativ i alternativ tid
Også hos Campus Vejle oplever de stor interesse for de digitale kurser.

– Vi har fået henvendelser fra op mod 30 virksomheder, hvis medarbejdere tidligere har fået undervisning hos os ved fysisk fremmøde, men nu er interesseret i at køre digital undervisning, fortæller uddannelseschef, Ulrich Skytte.

Campus Vejle har brugt den seneste uges tids på at få både teknologi og fagligt indhold på plads og sikre, at de digitale kurser lever op til de samme faglige krav som den fysiske undervisning.

– Det er klart, at det er anderledes at levere og modtage undervisning digitalt, men slutresultatet skal være det samme og den digitale løsning er et godt alternativ i en tid, hvor vi må tænke lidt anderledes, siger Ulrich Skytte.