Budgetforlig i Vejle giver flere penge til skoler og velfærd – og sikrer bedre vilkår for erhvervslivet

Budgetforlig i Vejle giver flere penge til skoler og velfærd – og sikrer bedre vilkår for erhvervslivet

14. september 2018

Tekst: Vejle Kommune

Fem ud af syv partier i Vejle Byråd blev torsdag aften enige om et fælles budgetforlig for de kommende fire år.

Det er konstitueringspartierne i Vejle Byråd, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance, der står bag budgettet for de kommende fire år.

Borgmester Jens Ejner Christensen var godt tilfreds med det nye budget, da han sammen med de øvrige partiformænd kunne præsentere det torsdag aften.

-Vejle er i den dejlige situation, at vi i disse år takket være en stram økonomisk styring kan løfte servicen for borgerne på en lang række områder. Samtidig har vi råd til at tænke langsigtet og løse nogle af de udfordringer, som Vejles stærke vækst giver både her og nu og på længere sigt, siger borgmester Jens Ejner Christensen. Samtidig lægges der op til færre administrative udgifter for at prioritere velfærden.

Folkeskolen prioriteres
Forligspartierne er enige om, at Vejles folkeskole skal ligge i den absolutte top. En skole med plads til alle og med fokus på uddannelse, læring og høj faglighed. Derfor får skolerne ekstra 10 mio. kr. i 2019. Det beløb stiger til 20 mio. kr. i 2020 og 2021, 30 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023. Det beløb svarer som lovet til kommunens udgift ved at afskaffe dækningsafgiften. Pengene skal gå til flere lærere og pædagoger på den enkelte skole.

20 mio. kr. til øget forebyggelse
Familieafdelingen satser på forebyggelse. Det betyder bl.a. en styrket sagsbehandling, og at der investeres i hurtigere og tidligere indsatser. Problemerne skal løses, før de vokser sig store, og dermed kan området forhåbentlig spare penge på sigt. Derfor investeres der 10 mio. kr. i både 2019 og 2020 i øget forebyggelse.

For at imødekomme det stigende pres på specialskoleområdet, er der afsat penge til bedre faciliteter for eleverne på specialskolen i Skibet. Der oprettes også en ny specialskoleafdeling på Elkjærskolen. Der investeres i alt 12 mio. kr. i projekterne de næste to år.
Daginstitutionsområdet får også 8 mio. kr. i både 2019 og 2020 til flere medarbejdere, og der bygges en ny daginstitution i Vejle Midtby.

Nye indsatser for de mest udsatte
Voksenudvalget får 9 mio. kr. til indsatser for svage og udsatte grupper i 2019 og 2020 og derefter 7 mio. kr. årligt.
Der afsættes varigt 3 mio. kr. til sundhedsområdet til bl.a. overvægtsklinik og Spor 18, der gøres permanent.
Og så er der afsat 207 mio. kr. til et helt nyt plejehjem i Børkop, mens Holmegården skal renoveres.
Der er også penge til demens-området, §18 midler og Homestart.

Trafikproblemer skal løses
De mange mennesker der bor og/eller arbejder i Vejle giver masser af trafik. Derfor har Byrådet tidligere på året vedtaget en mobilitetsplan. Med budgetforliget har forligspartierne taget hul på at realisere nogle af planerne, nemlig en forbindelsesvej vest om Uhre. I første omgang er der afsat 133 mio. kr. over de næste fem år til strækningen fra Vardevej til Planetbyen.

Der er også afsat 7 mio. kr. ekstra til at imødegå stigende udfordringer i forhold til den kollektive trafik og vinterberedskab. Cykelstipuljen øges med 5 mio. kr. i 2022. Og så er der billige buskort til pensionister.

Flere turister til området
Vejle er et attraktivt område for turister, og det vil forligspartierne udnytte til at gøre Vejle til en endnu større turistkommune. Der afsættes 1 mio. kr. næste år til at udvikle turismeinitiativer. Forligspartierne ønsker bl.a. at lave forsøg med at transportere turister rundt i shuttlebusser i samarbejde med attraktioner og overnatningssteder. Der er også ½ mio. kr. årligt til at fortsætte det gode samarbejde i Destination Legoland Billund Ressort og 2 mio. kr. til nye anlæg i anledning af Givskud Zoo´s 50 års jubilæum.

Dækningsafgiften fjernes
Konstitueringspartierne indgik allerede i forbindelse med konstitueringen en aftale om at fjerne dækningsafgiften på 4,250 promille for private erhvervsejendomme fra og med 2019. Aftalen betyder, at Vejle mister en årlig indtægt på knap 40 mio. kr. Men da regeringen har afsat en pulje til skattelettelser, forventer Vejle at få en kompensation på 75, 50 50 og 25 procent fra staten de kommende fire år.

Med Folketingets erhvervsfremmelov øges Vejle Kommunes tilskud til Væksthuset og centrale digitale løsninger, og derfor afsættes årligt en mio. kr. for at fastholde en lokalt forankret erhvervspolitisk indsats.

Penge til små og store projekter
Budgetforliget giver også penge til en lang række mindre projekter overalt i kommunen, bl.a. til øgede driftsudgifter på kulturområdet, Udvalget for Landsbyer og Nærdemokrati og et projekt med en borgerservicebil, der skal køre rundt i de mellemstore byer og betjene borgerne.

Der er f.eks. også penge til at renovere Vingsted Historiske Værksted, til udsigtsplatforme i naturen, til arbejdet i Vejle Ådal, parkeringspladser ved Monumentområdet og til at undersøge mulighederne for en kabelpark ved Vejle Fjord.

Forligspartierne har også afsat penge til nye kunstgræsbaner, nye omklædningsrum, nyt klubhus, nye mountainbikespor, mere vedligehold af idrætsanlæg og renovering af toiletter på Rådhustorvet.
Der er også penge til en ny bro til Havneøen i Vejle og nye aktiviteter i området, ligesom det undersøges, om Vejle skal have et havnebad.

Af større projekter kan nævnes en ny Skyttehuspavillon.

Se hele budgetforliget her.