Bosted og it-virksomhed gik sammen om udvikling af ny app: Giver autister mere struktur i hverdagen

Bosted og it-virksomhed gik sammen om udvikling af ny app: Giver autister mere struktur i hverdagen

26. april 2021

Tekst: Conni Damgaard

Nyt digitalt værktøj hjælper beboere og ansatte på Spurvetoften, et bosted for mennesker med autisme, med at skaffe struktur i hverdagen. Her skal der være så meget struktur som overhovedet muligt.

Stå op. Spis morgenmad. Gå i bad. Tag tøj på…

For langt de fleste af os er dette fastlagte rutiner, men for Spurvetoftens beboere, der har autisme, ligger de rutiner ikke på rygraden. De kræver overblik. Og til dette bruger beboerne gerne digitale værktøjer, som kan være med til skabe den struktur, som er så vigtig for dem.

– Mennesker med autisme kan ofte godt lide computere og tablets. Når de trykker på noget, får de det samme resultat hver gang. Der er vi medarbejdere mere uforudsigelige, da vi er forskellige. Det er svært at sætte sig i andres sted, når man har autisme. Derfor er et digitalt værktøj godt. Det ensarter kommunikationen, siger Mette Guldbrand, leder af Spurvetoften.

Hos Spurvetoften har de længe tænkt, at de eksisterende digitale støtteværktøjer ikke fungerede optimalt. Så derfor besluttede de sig for selv at være med til at udvikle et:

– Vi oplevede, at de kun fungerede på borgerens tablets og ikke samarbejdede med medarbejderens digitale værktøj. For eksempel skulle vi have fysisk fat i borgerens tablet for at se de rutiner, som var planlagt for den enkelte. Så værktøjerne var ufleksible og svære at redigere i, fortæller Mette Guldbrand.

Det problem har Mette Guldbrand og hendes kollegaer nu løst sammen med it-virksomheden Applikator. Ideer og ønsker blev samlet ind af Applikator, som herefter byggede en konkret løsning, som består af to apps – en til borgerne og en til medarbejderne. Og det er en klar gevinst for begge parter.

– Når først borgerens rutiner er oprettet, bruger personalet mindre tid på planlægning. Tid, der i stedet kan bruges på personlig kontakt og pædagogisk indsats til glæde for både de ansatte og borgerne, siger Mette Guldbrand.

Tæt samarbejde er vigtigt

Også hos Applikator er de tilfredse med produktet og ikke mindst samarbejdet:

– Samarbejdet med Vejle Kommune understøtter vores vision om brugerdrevet design. Vi stræber efter, at vores produkter imødekommer kundernes behov, siger Rasmus Juhl Kallesøe, der har været Applikators leder af projektet, der har udviklet den nye app.

– For at kunne gøre dette er et tæt samarbejde med kunden omkring design og udvikling af produktet en forudsætning. Den gode synergi i innovationen mellem offentlige og private aktører er med til at styrke vores produkter, siger Rasmus Juhl Kallesøe.

Spurvetoftens digitale støtteværktøj består af to apps, der taler sammen og integreres automatisk med hinanden. Det betyder for eksempel, at en medarbejder kan oprette en borgers rutiner i sin egen app eller i borgerens app.

Vigtigt pædagogisk støtteværktøj

Spurvetoften er et bosted til mennesker med autisme eller en tilsvarende udviklingsforstyrrelse. De kan være fysisk velfungerende, men psykisk befinder de sig på de tidligere udviklingstrin. Der bor cirka 40 borgere på Spurvetoften. Spurvetoften er et af Vejle Kommunes i alt fem specialiserede botilbud til mennesker med svære udviklingshandicaps.

Et digitalt støtteværktøj er typisk en app til en tablet, som ved hjælp af billeder, lyd, videoer eller tekst og tidsmarkører hjælper personer med kognitive forstyrrelser som f.eks. autisme, ADHD eller demens med at skabe struktur og rutiner samt øge selvstændigheden.

Digitale støtteværktøjer er vigtige pædagogiske redskaber for borgere med udviklingshandicaps, da de hjælper borgerne til at få en roligere hverdag og kunne løse flere opgaver på egen hånd.

Spurvetoftens digitale støtteværktøj består af to apps, der taler sammen og integreres automatisk med hinanden. Det betyder for eksempel, at en medarbejder kan oprette en borgers rutiner i sin egen app eller i borgerens app. Rutinen kan efterfølgende ses i medarbejderens kalender.

Samtidig giver værktøjet et samlet overblik over, hvilke rutiner der er skemalagt for hvilke borgere. Dette skaber en mere ensartet pædagogisk indsats for borgerne, da alle medarbejdere har den samme viden om borgerne.

Værktøjet kan desuden følge borgeren uden for bostedet og hele livet. Når borgeren fylder 18 år og flytter i et botilbud for voksne, følger værktøjet også med.