Borgmester ser perspektiver i ny trafikplan

Borgmester ser perspektiver i ny trafikplan

19. marts 2019

Tekst: Torbjørn Næs Bertelsen

Vejle og Trekantområdets mange produktions- og logistikvirksomheder er afhængige af god fremkommelighed. Derfor kæmper vi for god infrastruktur, slog borgmester fast på møde med lokale virksomheder.

Infrastruktur og fremkommelighed påvirker stort set alle borgeres dagligdag på både godt og ondt. Og en god infrastruktur er afgørende for, at erhvervslivet kan levere varer rettidigt fra A til B.

Særligt i en kommune som Vejle, der har mange produktions og logistikvirksomheder, der lever af at levere varer til den store verden, er dette vigtigt.

Derfor var det oplag at diskutere, hvordan regeringens nyligt præsenterede trafikinvesteringsplan påvirker Vejle Kommune, da borgmester Jens Ejner Christensen, 18. marts inviterede det lokale transport- og logistikerhverv til et uformelt morgenmøde.

Trafikaftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede 13. marts rummer en del projekter, som kan påvirke trængslen i og omkring Vejle. Udvidelse af E45-motorvejen; ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give; og en ny jernbane til Billund lufthavn.

Derfor fik aftalen en del ord med på vejen på mødet, der havde deltagelse af omkring 20 lokale virksomheder, der ville vide, hvordan linjeføringen af en ny midtjysk motorvej ventes at blive, og i hvor høj grad den vil trække trafik væk fra den østjyske hovedkorridor på E45.

Løsninger på Vejlefjordbroen haster
– Vores store udfordring er jo Vejlefjordbroen, sagde Jens Ejner Christensen.

– Efter fremskrivningerne skulle belastningen på broen nå et kritisk belastningspunkt i 2028. Men det har vi for længst nået, og derfor haster det med at finde løsninger, slog borgmesteren fast.

For lokale er det en velkendt problematik, at kødannelser efter uheld på Vejlefjordbroen, hurtigt forplanter sig til trafikkaos i Vejle by, eftersom trafikanter fra motorvejen hurtigt søger alternative ruter for at komme på tværs af Vejle Fjord. Dette kan i dag næsten kun foregå ved at søge ind i Vejle by, hvor den såkaldte havnerute mellem Fredericiavej og Horsensvej bliver hårdt belastet.

I sin gennemgang af regeringens og Dansk Folkepartis trafikinvesteringsplan forklarede projektchef i Teknik & Miljøs afdeling for Anlæg & Infrastruktur, Paw Bro Larsen, at der i aftalen er indsat en sætning om, at ”Vejdirektoratet skal gå i dialog med Vejle Kommune om løsningsmodeller og anvendelsen af alternative ruter ved trængsel på Vejlefjordbroen.”

– I Vejle Kommunes Mobilitetsplan har vi lavet et skitseforslag til en udbygning af havneruten, hvor strækningen fra Horsensvej til Fredericiavej udvides til fire spor, og hvor der laves en tunnel ved Vejle Havn, hvor der i dag er en rundkørsel, forklarede Paw Bro Larsen.

Dette og andre forslag vil Vejle Kommune gå i dialog med Vejdirektoratet om, med henblik på at finde løsninger, der kan, der kan skabe brugbare alternative ruter i de tilfælde, hvor Vejlefjordbroen ikke er farbar.

Projektchef i Teknik & Miljøs afdeling for Anlæg og Infrastruktur, Paw Bro Larsen, fortalte om de projekter Vejle Kommune arbejder med, der skal skabe bedre fremkommelighed i og omkring Vejle, hvor der ofte kan være trængsel i trafikken.

Folketingsvalg kan ændre noget – men nok ikke alt
Der er en indbygget usikkerhed i regeringens og Dansk Folkepartis trafikinvesteringsaftale, da ingen af oppositionens partier er med i aftalen. Dermed kan et muligt nyt flertal på Christiansborg beslutte at droppe planen efter et folketingsvalg.

– Jeg håber, at investeringerne i udvidelse af E45-motorvejen vil blive gennemført uanset hvilke flertal, der formes efter et folketingsvalg, forklarede borgmesteren, der anser udvidelsen af den østjyske motorvej mellem Vejle og Skanderborg som et meget vigtigt projekt.

– Med hensyn til Billundbanen er det lidt sværere at forudse, hvad der kommer til at ske. Men som medejer i Billund Lufthavn, så er det min holdning som borgmester, at det giver rigtig god mening, at Danmarks næststørste lufthavn også er koblet op på jernbanenettet, fastslog Jens Ejner Christensen.