Bedstes aflagte møbler bliver omdannet til nyt møbeldesign

Bedstes aflagte møbler bliver omdannet til nyt møbeldesign

10. februar 2021

Tekst: Maj Held Sallingboe-West

Møbelbranchen er en af de brancher, hvor man smider allermest ud. Blandt andet fordi man i store dele af branchen anvender materialer, der ikke har høj nok kvalitet. Det danske møbelbrand Ziito har valgt at gå en mere bæredygtig vej: Høj kvalitet betyder, at de kan upcycle deres materialer og anvende dem i nye produkter.

Det er de tre brødre Simon, Daniel og Jonas, der står bag det danske møbelbrand, Ziito. De skaber rå, industrielle designs til hjemmet og butiksinteriør til detailbranchen.

På trods af at de er en lille virksomhed med opstart i 2014, har de sat tid af til grøn omstilling. Ifølge Daniel Oxholm, CEO i Ziito, er det ikke holdbart i længden, hvis møbelbranchen ikke tager sit CO2-aftryk seriøst.

”Vi fokuserer på kvalitetsmaterialer, f.eks. når vi vælger vores træ, da det betyder, at vi kan genanvende og ofte upcycle vores materialer til nye produkter uden at afsætte et højt CO2-aftryk. Problemet med at anvende træ af lavere kvalitet som f.eks. spånplader er, at de skal nedbrydes til granulat, før man måske kan bruge det igen i et nyt produkt. Denne proces giver et meget større CO2-aftryk,” forklarer Daniel Oxholm.

Selv om det er fremgang, at mange virksomheder i møbelbranchen nu begynder at kigge i en mere bæredygtig retning og genanvende materialer, er det således ikke nok, hvis du spørger Daniel Oxholm. Kvaliteten skal i fokus sammen med den cirkulære økonomi, så man får maksimeret værdien af et produkt samtidig med, at dets CO2-aftryk mindskes.

Den modulære opbygning gav ideen

”Vi arbejder med modulært design, dvs. at vores produkter kan skilles ad og genbruges i andre produkter og sammenhænge, hvilket betyder, at de allerede ”cirkulerer” i materiale markedet. Dermed gav hele tankegangen om cirkulære forretningsmodeller mening at kigge nærmere på,” fortæller Daniel Oxholm.

Som regel ligger der en del arbejde forud for en cirkulær forretningsmodel, man kan gå i markedet med, og det er programmet, C-Vouchers styrke, mener Daniel Oxholm.

”Det er vigtigt med et program som C-Voucher, fordi det inkluderer støtte til research og udviklingsperioden, som er krævende. Det handler også rigtig meget om at få skabt relevante kontakter og netværk, hvilket Vejle Erhverv har været en stærk medspiller til at realisere. Specielt fordi Vejle Erhverv er med til at skabe troværdighed omkring os som virksomhed, når vi skal snakke med kommuner rundt omkring i landet,” siger Daniel Oxholm.

Borgere kan lægge deres aflagte møbler på et bestemt sted på affaldspladsen, så møbelvirksomheden Ziito evt. kan anvende materialerne og lave dem om til nye møbler. 

RELAfurn i fokus

Ziito vil fortsætte sin cirkulære vej gennem projektet RELAfurn. Her er grundtanken, at man kan upcycle højkvalitetsmaterialer som f.eks. massive træmøbler fra genbrugspladser til at kunne indgå i eksempelvis en møbelserie i fremtiden. Hele ideen er, at man tager et materiale og ikke bare genbruger det, men rent faktisk forøger værdien af materialet ved at lade det indgå i et forfinet produkt, så det får en højere værdistatus end tidligere.

”Vores første funding gik til at tage nogle materialer ud for at udvikle prototyper af dem, dvs. undersøge om det var muligt. Dernæst er vi nu ved at gå videre og kigger på vores materiale flow – kan det komme fra genbrugspladserne? Hvor meget højkvalitetstræ kan vi trække ud og skabe merværdi for genbrugspladserne i forhold til mindre transportudgifter etc.? Og hvordan gør vi i praksis, så håndteringen ikke koster for mange merarbejdstimer for medarbejderne på pladserne?” slutter Daniel Oxholm.

RELAfurn har taget udgangspunkt i et samarbejde med Fredericia Kommune og dennes genbrugsplads. Nu er planen at samarbejde med yderligere fem kommuner, hvor man bl.a. ser på, hvor meget træ, der kan trækkes ud fra genbrugspladserne. Vejle Kommune er en af de fem, og her har Ziito indgået samarbejde med RessourceCenter Vejle (RCV) om et pilot projekt, hvor de kan modtage træmateriale til deres produktion i Fredericia via en container på RCV.