Arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere skal forme fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle

Arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere skal forme fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle

02. april 2020

Foto: Vejle Kommune

Vejle Kommune udskriver onsdag den åbne idékonkurrence ’Kanten’. Her kan arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere lægge kreative kræfter i en stormflodskant, der stormflodsbeskytter og omfavner Vejles vandtætte position på én gang.

Hvordan sikrer vi Vejle mod vandet? Det spørgsmål kan arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere nu byde ind på, når Vejle Kommune udskriver idékonkurrencen ’Kanten’ den 1. april. Den skal forene natur og vand, arkitektur og kunst i fremtidens stormflodsbeskyttelse –  og det er der brug for.

Læs mere om idékonkurrencen her 

Stormflod og stigende havvand er dele af livet i Vejle, som kan volde stort besvær. Samtidig er vandet en stor del af områdets identitet, forklarer Gerda Hastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune, som uddyber:

– Vi vil ikke bygge høje mure for at beskytte os mod oversvømmelser. Tværtimod har vi ofte brugt arkitektur og kunst i byudviklingen, og her bliver Vejles stormflodsbeskyttelse ingen undtagelse. Kanten skal give os et nyt blik på land, vand og udfordringer, så vi forhåbentligt får flere gode møder med vandet og får skabt nye rekreative byrum og oplevelser i vandkanten.

Naturen er en del af løsningen

På grund af risikoen for oversvømmelser fra søer, åer og fjord samt stigende vandstande i verdenshavene, har Vejle Kommune lavet en stormflodsstrategi, som er i høring til 1. september. Ligesom idékonkurrencen bygger den på, at byudvikling og stormflodsbeskyttelse kan gå hånd i hånd og udvikles over tid.

Og her naturen er en vigtig brik i stormflodspuslespillet – den fremtidige stormflodskant skal nemlig være miljømæssigt og socialt bæredygtig. Samtidig håber Karl-Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, at ideerne fra konkurrencen vil bidrage til mere og forskelligartet natur, både over og under vandkanten.

– Miljøet i Vejle Fjord er under pres, vandkvaliteten er dårlig og biodiversiteten faldende. I projekt Sund Vejle Fjord arbejder vi i øjeblikket på at forbedre levevilkårene for dyre- og plantelivet i fjorden. Men stormflodsbeskyttelsen kan også bidrage positivt til, at vi får en rigere natur over og under overfladen, siger Karl-Erik Lund.

Konkurrenceforslag kan indsendes indtil 15. juli 2020. De bliver bedømt i august-september, mens vinderen offentliggøres på Arkitekturens Dag 5. oktober 2020, hvor alle er velkomne til at komme og se forslagene.